Vés al contingut (premeu Retorn)

El Campus en xifres

Dades actualitzades a 2 de maig de 2016

Comunitat Universitària

 

Estudiantat matriculat:  1785 estudiants (QPrimavera 15/16)   

   • estudiants ESAB ( 666 Graus /  12 Màsters)
   • estudiants EETAC (1.010 Graus  / 37 Dobl tit.   / 60 Màsters )

 

PDI: 202

   • 73 ESAB
   • 129 EETAC


PAS: 83 ( 72 (UTG) + 9 (Biblioteca) + 2 (CTT))Dades Acadèmiques i de Recerca

Centres Docents : 2


Departaments : 11 ( 1 amb seu al Campus)

 

Àmbits de recerca: 6

 

   • Tecnologia de la Informació i les Comunicacions(TIC), Aeronàutica i Espai, Enginyeria dels Sistemes Biològics, Ciències i tècniques Òptiques i Fotòniques, Tecnologies de la Geoinformació, Mètodes numèrics a l'Enginyeria.

 

Titulacions:

   • Graus: 10 (5 ESAB (4 propis, 1 interuniversitari), 5 EETAC (2 a extingir))
   • 2. cicle : 1 EETAC
   • Doble titulació : 1 EETAC
   • Màsters
     • 4 oficials (2 a extingir) EETAC,
     • 1 oficial, 3 oficials interuniversitaris, 1 erasmus mundus  ESAB

  Estudiants Titulats: 373 (QTardor+QPrimavera 14/15)

    • 218 estudiants EETAC (104 graus, 71 eng. tèc, 12 2º. cicle, 31 màsters)
    • 155 estudiants ESAB (79 graus, 60 eng. tèc, 16 màsters)

  Programes de Doctorat:

    • 1 propi, 1 participats ESAB/DEAB
    • 1  propi, 7 participats EETAC 

   

  Grups de Recerca: (QTardor+ QPrimavera 14/15))

    • 44 (13 amb seu al Campus )

  Projectes de Recerca: 93  (QTardor+ QPrimavera 14/15)

    • 59 EETAC ( representa el 3,3% de la UPC)
     • 18 projectes Nacionals
     • 8 projectes europeus. 1 com a coordinadors
     • 33 Convenis amb empreses

   

    • 34 ESAB (representa el 1,2% de la UPC)
     • 25 projectes Nacionals
     • 7 Convenis amb empreses
     • 2 Projectes europeus

    

  Relacions Externes

  (QTardor+ QPrimavera 14/15)

   

   

  Convenis de cooperació Educativa: 613 convenis, 286 ofertes

    • 427 convenis, 188 ofertes EETAC
    • 186 convenis, 98 ofertes  ESAB


  Mobilitat

    • Incoming (est. visitants):         34 (21 EETAC, 13 ESAB)
    • Outcoming (est. a l'estranger): 49 (43 EETAC, 6 ESAB)

  Promoció: 6822 assistents/atesos

    • Projecte: "Un dia a la Uni": 1386 assistents (De 39 centres de diversos municipis. 83 events)
    • Projecte Mart XXI : 216 assistents (2 events)
    • Proves cangur : 449 participants (de 15 centres de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues i l'Hospitalet)
    • Proves PAU al Campus: 532 estudiants, 16 centres assignats
    • Jornades Portes Obertes: 319 assistents, 434 acompanyants (5 events)
    • Treballs de recerca tutoritzats: 2
    • Universitat d'estiu Castechdefels
      • Tallers: 449 assistents (10 events)
      • Cursos: 51 assistents (4 events)
      • Tastets gastronòmics: 28 asssistents (2 events)
      • Activitat drop per prof. i alum. batx: 51 assistents (2 events)
    • Jornada Matemàtica Matesdefels: 360 assistents ( 6 centres de primària i secundària de Castelldefels)
    • Fires, Salons i events: 221 assistents/atesos (5 events. Jornades Orientació Viladecans, Sadadell i El Prat. Participació Ciencia en Acción i Saló del Còmic )
    • Visites a Centres de Secundària: 206 assistents (7 events)
    • Centres que han visitat el Campus amb presentació estudis: 1250 assistents (42 events)
    • Xerrades x Streaming Setmana Ciència: 1686 assistents (1 events)
    • Cursos per professorat de secundària (no Castechdefels): 36 assistents (1 curs Gamificació Institut-Escola El Prat)
    • Campus Científico de Verano (FECYT): 112 assistents (4 events)

     

     

    Tecnologies de la Informació i les comunicacions (TIC)

    (Any 2015)


    Servidors administrats:

      • 18 servidors físics
      • 26 servidors virtuals

    Configuracions docents (imatges) diferents administrades: 30


    Programari

      • programari administrat: 276
      • peticions de programari: 361

     

    Rags d'adreçes IP públiques (254 adreces per rang) : 9

     

    Visites SIA (Sist. d'informació): 451.105 (1.159.341 planes visitades)

     

    Tiquets atesos Àrea Tècnica: 1370

     

    Incidències i avaries aules i laboratoris: 700 incidències, 77 avaries

     

    Manteniments realitzats aules i laboratoris:  673

     

    Equips  sota manteniment:

      • 150 equips personal
      • 441 equips aules i laboratoris

     

    Rosetes de xarxa: 2.747

     

    Equips de xarxa cable: 66

     

    Punts electrònics xarxa:  2.300

     

    Punt accés WiFi:  93

     

    Subrangs IP privades:  1

     

     

    Biblioteca


    Superficie: 3000 m2 (3 plantes)


     Espais:

       • 310 llocs de treball
       • 9 sales de treball en grup (amb reserva)
       • 2 sales de treball en grup (sense reserva)-60 punts de lectura
       • 32 espais estudi individual
       • 1 aula de formació i 1 aula informàtica

      

     Col·leccions de llibres: 38.239

      

      Col·lecció Fons Antic d’ Agricultura : 7736

       


       

      Préstec (Any 2015 )

        • de sales de treball en grup: 3.138
        • de documents: 5.374
        • d'ordinadors portàtils: 6.044

       

      Visitants: 119.64   (Any 2015)

       


       

       

      Dades Territori


      PMT: 38 hectàrees terreny, 200.00 m2 edificables


      Campus: 32.817 m2 construits

        • D7-Campus: 5.068 m2
        • C3-EETAC: 1.365 m2 (2 plantes). Total edifici C3: 2.730 m2
        • C4-EETAC: 14.961 m2
        • D4-ESAB: 11.942 m2


      RDIT: 10.000 m2


      Agròpolis: 10 hectàrees terreny, 3024 m2 construit


      Incidències de manteniment gestionades: 3542  (Any 2015)

        • 2439 actuacions de manteniment
        • 1103 actuacions preventives

       

      Cooperació al Desenvolupament

      Oficines amb seu al Campus: 1


      Adhesions d'estudiants a la Campanya del 0.7%:

      (QTardor 15/16)

        • 144 (761 matriculats, 18,8%)  ESAB
        • 167 (1200 matriculats, 13,9%)  EETAC

      (QPrimavera 15/16)

        • 132 (683 matriculats, 19,3%) ESAB
        • 108 (1120 matriculats, 9,6%) EETAC

       

      (QTardor+ QPrimavera 14/15)

      Projectes de Cooperació duts a terme: 5 projectes sobre el terreny

       

       Col·laboradors en els projectes: 7 alumnes, 3 professors


       Treballs Fi de Carrera sobre cooperació: 3