Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EETAC / Treball Fi de Carrera / Treball de Fi de Grau (TFG) / Treball de Fi de Màster (TFM)

Treball de Fi de Grau (TFG) / Treball de Fi de Màster (TFM)

Instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Grau/Treball de Fi de Màster dels estudiants de l'EETAC.

(English Version)

Procediment

L'aplicatiu de gestió del TFG/TFM està integrat a SIA. Aquest aplicatiu permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau/Treball de Fi de Màster, des de l'oferta (que fa el professor director del treball) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

A partir del moment que el professor fa l'assignació d'un treball a un estudiant mitjançant aquest aplicatiu, es posa en marxa un sistema automàtic de tramesa de correus electrònics que manté informat en tot moment tant a l'estudiant com al director del TFG/TFM.

AVÍS IMPORTANT PER A L'ESTUDIANT: Comprova l'adreça de correu electrònic que tens definida a l'apartat "Adreça electrònica" de l'e-secretaria, perquè és a aquesta adreça on rebràs tots els correus relacionats amb la gestió de TFG/TFM.

TFGEETAC

Els passos a seguir són:

   1. Inscripció.

    Requisits:

    • Estudiants de Grau: Per a poder inscriure el TFG l'estudiant ha de tenir un màxim de 36 crèdits pendents per finalitzar els estudis, sense comptar els 24 crèdits corresponents a TFG, és a dir, que li poden quedar un màxim de 60 ECTS per finalitzar els estudis de Grau.
    • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 84 crèdits pendents per finalitzar els estudis.
    • En el cas de la Doble Titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Grau d'Enginyeria Telemàtica, l’estudiant podrà sol·licitar la inscripció del TFG quan tingui un màxim de 78 crèdits pendents per finalitzar els estudis.
    • Estudiants de MASTEAM09 (120 ECTS): Per a poder inscriure un TFM  els estudiants han d’haver superat els blocs formatius dels quadrimestres 4A, 4B i 5A, exceptuant els crèdits de Formació Complementària.
    • Estudiants d'altres Màsters EETAC: Requisits pendents de definir-se, cal parlar amb el Resposanble Acadèmic de cada màster.


    • El TFG/TFM es pot realitzar de forma individual o conjunta en grups de 2 estudiants.
     • L’estudiant podrà sol·licitar l’assignació d’un TFG el quadrimestre anterior a la seva matrícula i com a molt tard dos dies abans de la data de matrícula programada.
     • Si l’estudiant no es matricula al període ordinari de matrícula del quadrimestre posterior a l’assignació, aquesta deixa de tenir validesa i el TFG/TFM pot assignar-se a un altre estudiant. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del director del TFG/TFM.

      Les assignacions de TFG/TFM formalitzades entre el dia 1 de juliol i el 31 de desembre han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de febrer. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 1 de març. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor

      Les assignacions de TFG/TFM formalitzades entre el dia 1 de gener i el 30 de juny han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de setembre. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 1 d'octubre. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor

       

       2. Matrícula.

       • El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFG/TFM és d'un quadrimestre.
       • La matrícula del TFG/TFM es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer), per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.
       • La matrícula del TFG/TFM tindrà una validesa d’acord amb el calendari que fixa l'EETAC. Si no es supera la matèria TFG/TFM en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.

        

       • Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC.
        Per a fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria.  Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de grau/màster, sinó solament els serveis administratius (uns 90-95 € aproximadament corresponents a la gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau...)
       • Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFG/TFM i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFG/TFM.

        


       3. Dipòsit.


       • Un cop matriculat, l'estudiant ha de lliurar el TFG/TFM abans dels terminis descrits al calendari.
       • L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (TFG-Estudiants).
       • El Tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s'escau. En aquest cas l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


       4. Definició del Tribunal.

       • Un cop el TFG/TFM estigui matriculat (no és imprescindible que s'hagi fet el dipòsit) el Director del TFG/TFM podrà constituir els membres que formaran el Tribunal.
       • Després de fer el dipòsit del TFG/TFM el Director haurà de donar el seu vistiplau al projecte presentat i fixarà la data/hora/lloc de lectura.
       • Si l'estudiant vol establir una data en concret de lectura ho haurà d'acordar prèviament amb el Director del TFG/TFM per a que ell/ella la hi pugui assignar. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.

        

       5. Avaluació.

       • Correspon al secretari del Tribunal qualificador complimentar l’informe de qualificació del TFG/TFM, un per cada estudiant quan el TFG/TFM es realitza de manera conjunta, i si s’escau, la justificació de la Matrícula d’Honor. Tots aquests documents els haurà de lliurar a l'Oficina Oberta, situada a  la Planta Baixa de l'edifici D7 (Edifici de Serveis) després de la lectura.
       • Consulta en aquest enllaç les Matrícules d'Honor atorgades als projectes de l'EETAC.
       • A partir del moment del lliurament de l'informe de qualificació del TFG/TFM per part del President del Tibunal a l'Oficina Oberta, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats i la competència en una tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial, a l'Oficina Oberta, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-secretaria hi figuri la següent informació:

        

       Estat de l'expedient: Tancat
       Situació l'expedient: Titulat       Més informació
       :

        

       Si encara tens dubtes pots adreçar les teves consultes fent un tiquet a demana.upc.edu/osdcbl/login.php (obriu en una finestra nova)

        

       Oficina responsable:

       Oficina de Suport a la Docència

       DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
       Telèfon: 93 552 35 02