Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Oficina de Suport a la Docencia (On Trobar-nos/ Donde encontrarnos / Where we are)

Per qualsevol tràmit o consulta de caire acadèmic podeu adreçar-vos a l'Oficina Oberta on podreu realitzar-los de manera presencial. / Para cualquier trámite o consulta de carácter académico puedes dirigirte a la Oficina Oberta donde podrás realizarlos de forma presencial. / For procedures or academic consults you can go to Oficina Oberta where you can do it personally.
Aquesta oficina també actua de / Esta oficina también actúa de / This office is too the:

Horari de l'Oficina Oberta i del Registre / Horario de la Oficina Oberta y del Registro / Oficina Oberta's Open Hours and Register

  Avís/Aviso/Notice


De l'1 d'octubre al 31 de maig / Del 1 de octubre al 31 de mayo / From 1st of October to 31st of May:

MATÍ / MAÑANA / MORNING: 11:00h - 13:00h

de dilluns a divendres / de lunes a viernes / from Monday to Friday

TARDA / TARDE / AFTERNOON: 15:00h - 16:45h

dimarts / martes / Tuesday


De l'1 de juny al 30 de setembre / Del 1 de junio al 30 de septiembre / From 1st June to 30th September:

MATÍ  / MAÑANA / MORNING: 11:00h - 13:00h

de dilluns a divendres / de lunes a viernes / from Monday to Friday


Tanca a l'agost/Cierra en agosto/closes in august

 

Contacte / Contacto / Contact:

 

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php

Telèfon: 93 552 35 02

 

Direcció / Dirección / Address:

Edifici de Campus (D7), Planta baixa
Carrer Esteve Terradas, 10
08860 CASTELLDEFELS
CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT
Edificio de Campus (D7), Planta baja
Calle Esteve Terradas, 10
08860 CASTELLDEFELS
CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT
Campus Building (D7), ground floor
Esteve Terradas Street,number 10
08860 CASTELLDEFELS
BAIX LLOBREGAT CAMPUS