Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa Renúncia a la matrícula

NORMATIVA RENÚNCIA

A l’article 2.6 “Renúncia a la matrícula”, de la Normativa Acadèmica de Grau curs acadèmic 2016/2017 estableix el següent:

"Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada,els estudiants poden sol∙licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol∙licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estabeixi al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder
matriculars’hi una altra vegada.

Si la renúncia es concedeix es revisarà la liquidació econòmica de l’estudiant, d’acord amb la documentació justificativa que adjunti a la sol∙licitud de renúncia. En el cas que existeixin imports pendents a favor de la universitat l’estudiant disposa d’un termini de 10 dies per a la seva liquidació. Si no els fa efectius, es resoldrà la suspensió temporal de l’expedient.

En cas de matrícules de 2n curs o posteriors, l’import a favor de l’estudiant, si escau, es compensa en les matrícules posteriors que efectuï.

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol∙licituds de renúncia presentades."


TERMINI

D'acord al termini establert al calendari acadèmic de la UPC:

 • Quadrimestre tardor: Fins el 31 d’octubre de 2016.
 • Quadrimestre primavera: Fins el 31 de març de 2017.


SOL.LICITUD RENÚNCIA

La sol.licitud de renúncia es pot presentar:

A. Presencial en l’oficina oberta.

  L’estudiant pot iniciar el tràmit de renúncia a la matrícula en l’oficina oberta:

   • identificant-se amb el DNI/NIE.
   • presentant la sol·licitud de renúncia a la matrícula.
   • documentació que justifiqui el motiu de la renúncia.

   B. En el cas que no pugui personar-se en l’oficina oberta pot iniciar el tràmit un tercer:

    • amb l’autorització a tercers degudament omplerta i signada.
    • la sol·licitud de renúncia original signada per l’estudiant.
    • documentació que justifiqui el motiu de la renúncia.

    Si no pot venir a l'oficina oberta ni un tercer pot iniciar el tràmit, pot fer-se per:

    C. Correu ordinari.

    • Fotocòpia del DNI compulsat per la policia nacional.
    • Sol·licitud de renúncia a la matrícula original signada per l’estudiant.
    • Amb la documentació que justifiqui el motiu de la renúncia.

     

    Oficina responsable


    Oficina de Suport a la Docència

    Telèfon 93 552 35 02        cbl.oficina.docencia@upc.edu