Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa permanència

No apte de 12 crèdits, no apte de Fase Inicial i paràmetre de rendiment una vegada superada la Fase Inicial (Alfa)

 

No apte de 12 crèdits

Durant el seu primer curs en qualsevol dels estudis de la UPC, l'estudiant està subjecte a la següent normativa que a continuació detallem

-Normativa permanència de primer any L’estudiantat que es matricula  en uns estudis conduents  a l’obtenció d’un títol de grau  ha d’aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any d’aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades.

En el cas que no la supereu sereu declarats NO APTES dels vostres estudis. Per continuar els mateixos estudis cal que sol·liciteu la continuïtat dels estudis i que el Director/a l'accepti.


Si us cal presentar documentació acreditativa l'haureu de portar en paper a l'Oficina Oberta i demanar que l'adjuntin a la vostra petició fent constar el número de sol·licitud que dóna el programari e-secretaria quan realitzeu la vostra petició.

Termini:

 

Consulteu les dates de sol·licitud, la de resolució i la de matrícula assignada:
EETAC -->Calendari d'AVALUACIÓ per als estudiants de grau
ESAB --> Curs Actual>matrícula

No apte de fase inicial

Normativa permanència Fase Inicial Tots els plans d’estudis tenen definida una Fase Inicial  que correspon als 60 ECTS del primer curs.

En el cas de L’EETAC el mínim exigit a efectes de permanència és de 60 crèdits.

En el cas de L’ESAB el mínim exigit a efectes de permanència és de 42 crèdits.

Segons el tipus de dedicació als estudis el temps màxim serà de:

Estudiants que cursen els estudis a temps complet: han de superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics.

Estudiants que cursen els estudis a temps parcial: han de superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 4 anys acadèmics.

En el cas que no supereu aquesta normativa sereu declarats NO APTES dels vostres estudis. Per continuar els mateixos estudis cal que sol·liciteu la continuïtat dels estudis i que el director/a l'accepti. 
Si us cal presentar documentació acreditativa l'haureu de portar en paper a l'Oficina Oberta i demanar que l'adjuntin a la vostra petició fent constar el número de sol·licitud que dóna el programari e-secretaria quan realitzeu la vostra petició.

Termini:

 

Consulteu les dates de sol·licitud, la de resolució i la de matrícula assignada:
EETAC -->Calendari d'AVALUACIÓ per als estudiants de grau
ESAB --> Curs Actual>matrícula.Paràmetre alfa

Paràmetre de rendiment dels estudiants que ja han superat la  Fase Inicial dels estudis

Una vegada superada la fase Inicial la UPC estableix el paràmetre de rendiment (alfa) que és el quocient entre els crèdits aprovats respecte dels matriculats. Aquest paràmetre va de 0 a 1, sent el 0 no haver aprovat cap crèdit i l'1 haver-ne aprovat el 100%. En el cas obtenir dos paràmetres inferiors  a 0.5 en dos quadrimestres consecutius l'estudiant rebrà un avís per correu electrònic indicant-li que es posi en contacte amb el seu tutor/a per tal de planificar la següent matrícula. El fet d'obtenir 3 paràmetres consecutius inferiors a 0.3 suposa la desvinculació automàtica dels estudis.

 

Els estudiants o les estudiantes afectats per aquesta Normativa de Permanència  trobareu al final del vostre expedient acadèmic una incidència amb el text: PERMANÈNCIA - ASSIGNACIÓ DE TUTOR.

El nom del tutor el podreu consultar mitjançant el NETAREA. Ell us orientarà i controlarà la matrícula dels propers quadrimestres i en farà un seguiment del vostre rendiment.

Els estudiants de l’EETAC una vegada obtinguts dos paràmetres de rendiment inferiors a 0.5 en dos períodes lectius consecutius tindreu una limitació de matrícula amb un màxim de 24 crèdits. Si voleu demanar una excepció per superar aquest màxim consulteu la prestació número Com planificar la meva matrícula

Els estudiants de l’ESAB no tenen cap limitació de matrícula.

Oficina responsable:


Oficina de Suport a la Docència

cbl.oficina.docencia@upc.edu