Vés al contingut (premeu Retorn)

Adaptació del Grau en Enginyeria d'Aeronavegació o del Grau en Enginyeria d'Aeroports al Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials


El curs  2015/2016 comença l’extinció dels Graus:

- Grau en Enginyeria d’Aeronavegació

- Grau en Enginyeria d’Aeroports


El curs 2015/2016 també comença a impartir-se el nou Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (menció en Aeronavegació i menció en Aeroports)  que substitueix els dos Graus que s’extingeixen. Si vols informació detallada sobre aquests nous estudis pots consultar el següent enllaç:

http://eetac.upc.edu/ca/ -> Informació sobre Els Estudis -> Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (mencions en Aeronavegació i Aeroports) (NOU!)


Si estàs cursant un dels dos Graus que s’extingeixen caldrà que valoris  la conveniència d’adaptar-te o no al nou grau. Per fer aquesta valoració caldrà que tinguis molt en compte la següent informació:

Programació de la posada en marxa de la docència del nou estudi: aquest nou Grau s’implanta quadrimestre a quadrimestre, això significa que les assignatures del primer quadrimestre s’impartiran per primer cop el quadrimestre de tardor 2015/2016 i que cada quadrimestre s’anirà posant en marxa un nou quadrimestre. A l’acabar el curs 2018/2019 el nou pla d’estudis estarà totalment implantat.


Important: El Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, nou al curs 2015-2016, inicia la seva implantació el quadrimestre 2015-1, cal que ho tinguis en compte quan decideixis adaptar-te perquè si a conseqüència de l’adaptació de les assignatures que ja tens superades equipares la totalitat o la majoria de les assignatures que s'han implantat fins a aquell moment no podràs cursar cap assignatura i hauràs d'esperar fins el quadrimestre en que es començaran a impartir les assignatures que tu necessites cursar.


Extinció de la docència dels plans d’estudis que s'extingeixen: l’extinció de la docència d'aquests Graus es fa quadrimestre a quadrimestre. El quadrimestre de tardor del curs 2018/2019 serà l’última vegada que es farà docència de les últimes assignatures dels plans d’estudis dels Graus que s’extingeixen.


Excepcionalment les assignatures dels quadrimestres 1A i 1B tindran docència extraordinària al curs 2015-2016 (excepte l'assignatura TERMODINÀMICA que NOMÉS tindrà docència extraordinària al 2015-1). La docència extraordinària suposa la impartició de les classes habituals de l'assignatura amb el 100% del cost de matrícula. A partir del curs 2016-2017 s'iniciaran els exàmens per extinció de docència dels quadrimestres 1A i 1B.

Programació de la posada en marxa del nou Grau + Planificació de l’extinció dels Graus que s'extingeixen


- Calendari d’exàmens per extinció de docència: Un cop extingit cada curs, s’efectuaran quatre convocatòries d’exàmens en els dos cursos acadèmics següents. Per tant un estudiant que té assignatures pendents de superar d’un quadrimestre ja extingit pot optar per intentar superar l’assignatura mitjançant un examen sense assistir a classe. Els exàmens per extinció de docència es publicaran conjuntament amb els horaris del quadrimestre i coincidiran amb la setmana d’exàmens finals.

- Taula d’adaptació d’assignatures entre el Grau que s’extingeix i el nou Grau: mitjançant aquestes taules els estudiants podran saber quines assignatures tenen superades al nou Grau a partir de les assignatures que havien superat en els Graus que s'extingeixen.

 

Taula d’adaptació del Grau en Enginyeria d'Aeronavegació cap al Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Menció Aeronavegació)


Taula d’adaptació del Grau en Enginyeria d'Aeroports cap al Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Menció Aeroports)


- Condicions acadèmiques i econòmiques:

* Els crèdits adaptats es tenen en compte per la permanència de 1er any acadèmic.

* Has de tenir en compte que si t'adaptes i a l’expedient de destí, després del procés d’adaptació, no superes la Fase Inicial, tornes a estar subjecte a la Normativa de Permanència pel que fa a la Fase Inicial (cal que la superis en 4 quadrimestres a Temps Complet o 8 quadrimestres a Temps Parcial).

* L'adaptació és un tràmit que no te taxa econòmica associada i les assignatures adaptades a l'expedient de destí es traspassen sense cost econòmic associat.

* Si t'adaptes a l'expedient de destí es traspassen les assignatures superades en l'expedient d'origen.

Les assignatures que en origen tenen una nota entre 4 i 4,9 també s'adapten, si aquestes no es superen per avaluació curricular i cal tonar-les a matricular a l'expedient de destí la matrícula tindrà el recàrrec econòmic corresponent segons les convocatòries esgotades a l'expedient d'origen.


Si després d’haver revisat tots aquests documents tens dubtes i necessites orientació per decidir si t’adaptes o no al nou Grau, pots enviar un correu electrònic a:

eetac.cap.estudis@upc.edu

Sol·licitud:

Si després d’haver revisat tots aquests documents has decidit adaptar-te al nou Grau CAL QUE ET CONNECTIS A LA SEGÜENT ADREÇA D'INTERNET i que tramitis telemàticament la teva sol·licitud des de TRÀMITS --> Sol·licitud d'Adaptació al nou Grau.

 

Termini:

 Consulta el Calendari de MATRÍCULA per als estudiants de grau on trobaràs les dates clau d'aquest procés.


Oficina responsable:


Oficina de Suport a la Docència

CBL.Oficina.Docencia@upc.edu