Vés al contingut (premeu Retorn)

Atenció Tècnica

Breu descripció

A l'equip TIC del CBL (CBLTIC) atenem totes les peticions, consultes i incidències, readreçant-les després si cal.

  • Si no ets usuari registrat UPC en l'adreça d'email   i en el tlf: 93 40 16213
  • Si ets usuari registrat UPC a més a més, pots obrir-nos un tiquet

L'atenció telefònica s'ofereix directament des de l'ATIC, el centre d'atenció TIC d'UPC/UPCnet a Barcelona, que enregistra totes les peticions, consultes i incidències que atenen, i ens notifiquen/assignen les que són de la nostra competència.

A més a més, per actuacions que requereixin una atenció immediata, l'ATIC, mitjançant un protocol acordat, pot localitzar als tècnics corresponents del CBLTIC..

Descripció i característiques

Com ja s'ha indicat, des del CBLTIC s'atenen totes les peticions, consultes i incidències de l'àmbit TIC; facilitant quan s'escaigui el contacte amb les persones/unitats/serveis correctes.

El mètodes d'accés al CBLTIC són (no exclusivament) els següents:

Aquest darrer número de telèfon correspon realment a l'ATIC, que realitza l'atenció telefònica al Campus de manera centralitzada des de l'any 2009. D'aquesta manera es garanteix l'atenció telefònica continua així com el registre de les peticions, consultes i incidències.

A més a més, l'ATIC disposa d'un protocol per localitzar els tècnics del Campus en cas necessari. De forma resumida:

  • ATIC identifica l'usuari (PDI/PSA/Estudiants/altres), pren nota de la petició/incidència
  • Si es tracta d'un servei propi de l'ATIC (UPCnet/Serveis TIC generals UPC), ells mateixos gestionen i resolen la sol·licitud.
  • Sinò es tracta d'un servei propi de l'ATIC, i identifiquen l'usuari com a usuari del CBL (aixó és, pertany a les unitats ESAB, EETAC, EAB o UTGBL), enregistren la sol·licitud al gestor de tiquets del CBLTIC.
  • Si a més a més la incidència afecta a docència (afecta a una aula durant activitat docent) o es declara urgència per part de l'usuari, ATIC localitza telefònicament a un tècnic de Campus (si és possible)

Informació addicional

 

Procediment ATIC - Esquema


Torna al Mapa de Serveis TIC