Vés al contingut (premeu Retorn)

Nous usuaris: PDI/PAS

Breu descripció

Des de les unitats del Campus i des de l'Àrea Tècnica es facilita l'alta en tots els serveis proporcionats i/o gestionats per l'AT del Campus del Baix Llobregat, i es guia, si s'escau, en les primeres passes en l'utilització dels mateixos.

D'aquesta manera es dóna d'alta als diferents sistemes d'informació, i s'informa als usuaris en la seva incorporació a la comunitat CBL i dels recursos informàtics que tenen disponibles com a membres de la comunitat CBL i com a membres de la UPC.

A qui s'adreça

Al les noves incorporacions de PDI/PAS de l'EETAC, ESAB, EAB i UTG.

Primeres passes: alta administrativa

En el cas del PDI, l'alta administrativa es du a terme des de la direccions de l'escoles. Aquest tràmit formalitza la pertinença del PDI a la unitat, i desencadena el procés d'alta als sistemes d'informació de Campus corresponents. També s'informa als usuaris del serveis que tenen disponibles al Campus del Baix Llobregat. Ja en rebre l'alta contractual a la UPC com a PDI/PAS es disposa de les credencials que li permeten accedir a la majoria dels sistemes. Per actualitzar aquestes credencials cal accedir a la pàgina d'identitat digital(obriu en una finestra nova)

En el cas del PAS la pertinença a la unitat es formalitza des de personal, i la direcció de la unitat i/o el PAS responsable faciliten la informació necessària.

Adreces i recursos de referència a nivell de campus CBL

Com algunes de les adreces de referència disposem de les següents:
 • Web de l'ESAB

https://esab.upc.edu(obriu en una finestra nova)

Web institucional de l'ESAB.

 • Web de l'EETAC

https://eetac.upc.edu(obriu en una finestra nova)

Web institucional de l'EETAC.

 • Portal de campus

https://cbl.upc.edu(obriu en una finestra nova)

Portal del Campus del Baix Llobregat (CBL).

 • Sistema d'informació acadèmica

SIA(obriu en una finestra nova)

Conjunt d'aplicacions específiques del campus que ofereixen funcionalitats de gestió i docència. Per exemple la gestió de TFG/TFM, la realització de comandes, la reserva d'espais, la consulta d'horaris, etc.

 • Reserva d'espais

Autoreserves(obriu en una finestra nova)

Aplicatiu de SIA que permet reserva espais a l'Escola

 • Repositori de fitxers

Informació(obriu en una finestra nova)

SOTA DEMANDA: Servei de disc en núvol, que permet emmagatzemar informació de forma segura en xarxa. Cal sol·licitar l'accés a l'Àrea Tècnica

 • Suport ofimàtic

Sol·licituds de suport(obriu en una finestra nova)

Suport ofimàtic, instal·lació i manteniment d'equipament TIC (incidències de connectivitat, problemes de funcionament de PCs, etc.)


Adreces i recursos de referència UPC

 • Web de la UPC

Web UPC(obriu en una finestra nova)

Informació institucional de la UPC.

 • Correu institucional

Correu UPC(obriu en una finestra nova)

Correu institucional de la UPC. Per informació al marge de l'accés, aquí.

 • Telefonia UPC: UPCconnect

UPCconnect(obriu en una finestra nova)

Portal de telefonia UPC 

 • Reprografia UPC - Impressió

Informació Reprografia

Configuració estació de treball

Informació Servei Externa Reprografia.

Instruccions configuració impressores de reprografia a les estacions de treball.

 • Campus virtual

Atenea(obriu en una finestra nova)

Campus virtual. Entorn virtual de docència de la UPC

 • Directori

Directori UPC(obriu en una finestra nova)

Localització de persones i unitats

 • Gestió dels estudis

PRISMA(obriu en una finestra nova)

Gestió dels processos acadèmics de la UPC.

 • Distribució de Software UPC

Distribució Software(obriu en una finestra nova)

Portal de distribució de software de la UPC.

 • Wifi UPC

Informació(obriu en una finestra nova)

Xarxa wifi de la UPC

 • Suport TIC UPC

eATIC(obriu en una finestra nova)

Punt únic de contacte de la UPC per donar suport en l'ús dels serveis TIC globals de la UPC.

Assignació despatx

Des de Direcció de les unitats s'assigna despatx a la nova incorporació.

En el cas del PDI s'acostuma a assignar despatx que ja disposa d'ordinador i telèfon, de forma coordinada amb la secció departamental. En cas de problemes, ja sigui d'accés al PC, amb la línia telefònica, etc., l'usuari pot contactar amb l'Àrea Tècnica per solucionar-ho.

 

Obre'ns un tiquet(obriu en una finestra nova) per peticions, consultes i incidències

També pots escrirure'ns cbl.area.tecnica@upc.edu o trucar al tlf: 93 40 16213. 

Torna al Mapa de Serveis AT(obriu en una finestra nova).  L'Àrea Tècnica: Qui som i que fem(obriu en una finestra nova).