Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Intranet / PAS / Àrea Gestió / Oficina de Suport a la Docència / Documents "publics" per publicar / Quadre C - Informació específica per als estudiants del Grau en Enginyeria Alimentària

Quadre C - Informació específica per als estudiants del Grau en Enginyeria Alimentària

Informació específica per als estudiants del Grau en Enginyeria Alimentària sobre la recent modificació d'aquest pla d'estudis.

En aquests enllaços podràs consultar el pla d'estudis del Grau en Enginyeria Alimentària abans i després de la modificació del pla d'estudis que entrarà en vigor el proper curs 2016/2017.

Enginyeria Alimentària (fins curs 2015-2016)

Enginyeria Alimentària

 

Per saber si t'afectarà aquesta modificació del pla d'estudis del Grau en Enginyeria Alimentària llegeix la següent informació:

COL·LECTIU 0: Si encara no he cursat mai Ecologia i sistemes de gestió ambiental, ni Bases de la producció vegetal, ni Sistemes de producció vegetal, aquesta modificació del pla d'estudis no suposa una alteració del meu potencial de matrícula, cursaré el pla d'estudis definit després de la modificació aprobada, actualment en  procés de verificació.

COL·LECTIU 1: Si tinc el B1* aprovat i tinc el TFG matriculat no m’afecta la modificació del pla d’estudis

COL·LECTIU 2: Si tinc el B1* aprovat i no tinc el TFG matriculat hauré de fer  el TFG de 18 ECTS + l’assignatura Taller d’enginyeria (6 ECTS obligatoris)

COL·LECTIU 3: Si després de l’avaluació del 2015-2 (juny/juliol 2016) no tinc el B1* aprovat hauré d’aplicar-me la següent taula d’equivalències.

Tots els estudiants que després de l’avaluació del 2015-2 no tinguin el B1* aprovat hauran de cursar l’assignatura “Fonaments de bioquímica i microbiologia dels aliments” (6 ECTS obligatoris) tot i tenir un escreix de crèdits optatius, com a resultat de l’aplicació d’aquesta taula d’equivalències.

* El B1 és el bloc curricular format per totes les assignatures obligatòries i optatives del pla d’estudis que no formen part del bloc curricular de la Fase Inicial ni són el TFG

Nom assignatura

La tinc aprovada

La tinc suspesa amb nota =>4

Ecologia i sistemes de gestió ambiental (6 ECTS obligatoris)

Tinc Ecologia i sistemes de gestió ambiental (6 ECTS optatius) aprovada

Tinc Ecologia i sistemes de gestió ambiental (6 ECTS optatius)

amb nota =>4

Bases de la producció vegetal (6 ECTS obligatoris)

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris) aprovada

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris) amb nota =>4 (obligatòria)

Sistemes de producció vegetal (6 ECTS obligatoris)

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris) aprovada

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris) amb nota =>4 (obligatòria)

Bases de la producció vegetal + Sistemes de producció vegetal (12 ECTS obligatoris)

Si tinc les dues assignatures aprovades:

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris) aprovada + 6 ECTS OPTATIUS aprovats (assignatura Sistemes de producció vegetal)

Si tinc les dues assignatures amb nota =>4:

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris)  amb nota =>4 + 6 ECTS OPTATIUS amb nota =>4 (Sistemes de producció vegetal)

Bases de la producció vegetal + Sistemes de producció vegetal (Una aprovada i l’altra suspesa amb nota => 4)

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris) aprovada + 6 ECTS OPTATIUS amb nota =>4 (assignatura BPV o SPV la que té nota =>4)

Tinc Producció vegetal (6 ECTS obligatoris) aprovada + 6 ECTS OPTATIUS amb nota =>4 (assignatura BPV o SPV la que té nota =>4)

Gestió de residus a la indústria alimentària  (6 ECTS obligatoris)

Tinc Gestió ambiental de les indústries alimentàries  (6 ECTS obligatoris) aprovada

Tinc Gestió ambiental de les indústries alimentàries  (6 ECTS obligatoris) amb nota =>4 (obligatòria)

Fonaments de la bioquímica i microbiologia dels aliments (6 ECTS obligatoris)

No hi ha cap equivalència i per tant l’he de cursar

No hi ha cap equivalència i per tant l’he de cursar


Aspectes importants que heu de tenir presents els estudiants afectats per la modificació del pla d'estudis de cara a la propera matrícula:


- Els estudiants que heu cursat Microbiologia dels Aliments i Química i Bioquímica dels Aliments, i les heu aprovat o les heu suspès amb una nota => 4,  podreu matricular la nova assignatura obligatòria de Fonaments de Bioquímica i Microbiologia el proper quadrimestre de tardor, sense haver de fer cap tràmit addicional. Si no voleu matricular-la ara ho podreu fer a la primavera.

- L'assignatura Gestió Ambiental de les Indústries Alimentàries està programada per ser impartida a la primavera i per aquest motiu ara cap estudiant la podrà cursar. Els estudiants que puguin acreditar que a causa d'aquesta assignatura no poden finalitzar els seus estudis el proper quadrimestre i es veuen forçats a allargar la durada dels seus estudis poden sol·licitar una excepció a la matrícula, d'acord amb el termini i el procediment establerts al calendari Matrícula d'Estudiants no Nous, perquè el Cap d'Estudis valori el seu cas.

- Tot i que l'assignatura Taller d'Enginyeria està programada per ser impartida a la primavera, els estudiants que estiguin en condicions de matricular assignatures del quadrimestre setè la podran matricular sense haver de fer cap tràmit addicional.

Qualsevol altre excepció de matrícula caldrà que l'estudiant la sol·liciti, d'acord amb el termini i el procediment establerts al calendari Matrícula d'Estudiants no Nous, perquè el Cap d'Estudis la pugui valorar.

Oficina responsable:


Oficina de Suport a la Docència(obriu en una finestra nova)

Si després de llegir aquesta informació tens dubtes pots fer-nos arribar un correu a:

cbl.oficina.docencia@upc.edu(obriu en una finestra nova)