Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La Docència / Curs Actual / Oficina de Suport a la Docència (On Trobar-nos)

Oficina de Suport a la Docencia (On Trobar-nos/ Donde encontrarnos / Where we are)

Per qualsevol tràmit o consulta de caire acadèmic podeu adreçar-vos a l'Oficina Oberta on podreu realitzar-los de manera presencial. / Para cualquier trámite o consulta de carácter académico puedes dirigirte a la Oficina Oberta donde podrás realizarlos de forma presencial. / For procedures or academic consults you can go to Oficina Oberta where you can do it personally.

  Avís

Mentre duri l'excepcionalitat  de l'emergència sanitària, el servei de GESTIÓ ACADÈMICA, mantindrà la seva ATENCIÓ PRESENCIAL TANCADA.

Atendrem les consultes i sol.licituds a través de la plataforma d'atenció on-line DemanaCBL.

-----------------------------------------------------

Aviso

Mientras dure la excepcionalidad de la emergencia sanitaria, el servicio de GESTIÓN ACADÈMICA
mantendrá su ATENCIÓN PRESENCIAL CERRADA.
Atenderemos las consultas y solicitudes a través de la plataforma de atención online DemanaCBL.

-----------------------------------------------

Notice

During the health emergency declared by COVID-19, the ACADEMIC MANAGEMENT service
will keep the FACE-TO-FACE ATTENTION CLOSED.
We will answer your queries and requests through the online support platform DemanaCBL

-----------------------------------------------------------------

Aquesta oficina també actua de / Esta oficina también actúa de / This office is too the: Registre de documents.

AVÍS
Es suspèn el registre presencial a totes les oficines de registre. Els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides a la Universitat, es poden presentar per mitjans telemàtics en el registre electrònic a través de la Seu Electrònica i utilitzant el tràmit “Instància genèrica”:   

https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica


-----------------------------------------------------
AVISO
Se suspende el registro presencial en todas las oficinas de registro. Los escritos, las solicitudes y el resto de comunicaciones dirigidas a la Universidad, se pueden presentar por medios telemáticos en el registro electrónico a través de la Sede Electrónica y utilizando el trámite 'Instancia genérica':

-----------------------------------------------
NOTICE

During the health emergency declared by COVID-19, face-to-face registration is suspended at all registration offices.

Writings, applications and other communications addressed to the University can be submitted by electronic means in the electronic register through the Electronic Office and using the procedure "Generic instance": https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica(open in new window)

-----------------------------------------------------------------------------

Horari de l'Oficina Oberta i del Registre / Horario de la Oficina Oberta y del Registro / Oficina Oberta's Open Hours and Register

De l'1 d'octubre al 31 de maig / Del 1 de octubre al 31 de mayo / From 1st of October to 31st of May:

MATÍ / MAÑANA / MORNING: 11:00h - 13:00h

de dilluns a divendres / de lunes a viernes / from Monday to Friday

TARDA / TARDE / AFTERNOON: 15:00h - 16:45h

dimarts / martes / Tuesday

De l'1 de juny al 30 de setembre / Del 1 de junio al 30 de septiembre / From 1st June to 30th September:

MATÍ  / MAÑANA / MORNING: 11:00h - 13:00h

de dilluns a divendres / de lunes a viernes / from Monday to Friday

Tanca a l'agost/Cierra en agosto/closes in august

 

Contacte / Contacto / Contact:

 

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php

Telèfon: 93 552 35 02

 

Direcció / Dirección / Address:

Edifici de Campus (D7), Planta baixa
Carrer Esteve Terradas, 10
08860 CASTELLDEFELS
CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT
Edificio de Campus (D7), Planta baja
Calle Esteve Terradas, 10
08860 CASTELLDEFELS
CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT
Campus Building (D7), ground floor
Esteve Terradas Street,number 10
08860 CASTELLDEFELS
BAIX LLOBREGAT CAMPUS