Vés al contingut (premeu Retorn)

EETAC Consulta de les qualificacions

Consulta les notes obtingudes a les assignatures i a l'avaluació curricular.

Consulta les qualificacions obtingudes a les assignatures


Les estudiantes i els estudiants poden consultar les qualificacions obtingudes a les assignatures des de la plana principal del Netarea i també des de l'apartat EXPEDIENT --> Documentació de l'e-secretaria

Revisió en primera instància dels actes d’avaluació


L’estudiant ha d’adreçar la sol·licitud de revisió de la qualificació obtinguda a qualsevol dels criteris d'avaluació de l'assignatura o de revisió de la nota final de l'assignatura al professor o professora responsable d'aquesta assignatura.

Consulta el termini "Revisió de qualificacions al professorat" al Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus que està publicat a la plana web de l'EETAC --> La Matrícula

Reclamacions contra resolucions dels professors o professores responsables de les assignatures


L’estudiant ha de presentar una sol·licitud raonada de revisió al director o directora del centre, en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de publicació de les qualificacions que són objecte de reclamació. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar personalment a l'Oficina Oberta.

Reclamacions contra les resolucions del director o directora del centre docent


Qualsevol reclamació contra les resolucions sobre qualificacions o reconeixements de crèdits emeses pel director o directora d’un centre docent s’ha d’adreçar al rector o rectora mitjançant un recurs, que s’ha d’interposar en un termini màxim d’un mes a partir del dia següent de la recepció de la resolució corresponent.

Revisió dels resultats obtinguts a l'avaluació curricular

Després de la Comissió d'Avaluació, les estudiantes i els estudiants de Grau poden consultar les qualificacions obtingudes a l'avaluació curricular des de l'apartat EXPEDIENT --> Documentació de l'e-secretaria.


Per tramitar una sol·licitud de revisió dels resultats obtinguts a l'avaluació curricular l'estudiantat ha de presentar una sol·licitud des de l'apartat TRÀMITS --> Avaluació --> Revisió de l'avaluació curricular de l'e-secretaria.

Consulta el calendari EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ estudiants de Grau i Màsters per saber el termini que tenen els estudiants per presentar sol·licituds de revisió de l'avaluació curricular.


Si es vol adjuntar documentació acreditativa a aquesta sol·licitud de revisió de l'avaluació curricular l'estudiant l'haurà de portar en paper a l'Oficina Oberta i demanar que l'adjuntin a la seva sol·licitud de revisió.

 

La resolució d'aquestes sol·licituds es fa mitjançant l'e-secretaria.

Paràmetre de rendiment dels estudiants de Grau que ja han superat la Fase Inicial dels estudis


Els estudiants de grau cal que consultin la Normativa Acadèmica dels estudis de grau de la UPC, en el seu punt 5.8 RENDIMENT MÍNIM UN COP SUPERATS ELS CRÈDITS DE LA FASE INICIAL ESTABLERTS PEL CENTRE DOCENT.


Els estudiants i les estudiantes afectats per aquesta Normativa de Permanència  trobaran al final del seu expedient acadèmic una incidència amb el text: PERMANÈNCIA - ASSIGNACIÓ DE TUTOR, caldrà doncs que es posin en contacte amb el seu  tutor per tal de planificar la matrícula del proper quadrimestre.

 

El nom del tutor el podreu consultar mitjançant la plana principal del Netarea. Ell orientarà i controlarà la matrícula dels estudiants i en farà un seguiment del seu rendiment.

 

Els estudiants a qui els resti 60 crèdits o menys per acabar els seus estudis se'ls deixarà de calcular el paràmetre alfa.

Oficina responsable:


Oficina de Suport a la Docència

cbl.oficina.docencia@upc.edu