Vés al contingut (premeu Retorn)

4.1. Requisits entre assignatures: Corequisits, Prerequisits i Irequisits

Abans de formalitzar la matrícula cal que consultis si alguna de les assignatures que vols matricular està afectada per algun requisit, ja sigui un corequisit o un prerequisit.

IMPORTANT: Els prerequisits i corequisits de la Fase Inicial (FI) són recomanacions i en cap cas limitaran la matrícula.

Definició dels requisits:

  • Quan "A" és un prerequisit de "B": Per matricular-se de l'assignatura "B" cal haver superat l'assignatura "A". Si l'assignatura "A" no està superada, "B" no apareixerà en el potencial de matrícula.
  • Quan "A" és un corequisit de "B": Per matricular-se de l'assignatura "B" cal haver superat o estar matriculat de l'assignatura "A".
  • Quan "A" té un irequisit de grup amb "B": Per matricular l'assignatura "A" cal matricular també l'assignatura "B" però, a més, estàs obligat a matricular-la al mateix grup.

 

No es tenen en consideració els prerequisits entre assignatures en les quals l’estudiant ha obtingut una valoració del rendiment igual o superior a 4.


Quadres i llistats de requisits per titulacions:

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ

 

 

Quadre de requisits

 

 

 

Llistat per assignatures

 

 

 

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA

 

 

Quadre de requisits

 

 

 

Llistat per assignatures

 

 

 

GRAU EN ENGINYERIA D'AERONAVEGACIÓ

 

 

 

 

Quadre de requisits

 

 

Llistat per assignatures

 

 

 

 

 

GRAU EN ENGINYERIA D'AEROPORTS

 

 

 

 

 

Quadre de requisits

 

 

 

Llistat per assignatures

 

 

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS

Quadre de requisits

Llistat per assignatures