Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa de permanència

CONSULTA LES NORMES DE PERMANÈNCIA QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS ESTUDIANTS QUE CURSEN UNS ESTUDIS DE GRAU A LA UPC

No apte de Primer Any

Amb caràcter general, l’estudiant que es matricula en uns estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau ha d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades.

En cas contrari, l’estudiant és exclòs d’aquests estudis i no pot continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs.


Si heu estat declarats NO APTES i voleu  continuar els mateixos estudis cal que sol·liciteu la continuïtat dels estudis i que el Director/a l'accepti.


Si us cal presentar documentació acreditativa l'haureu de portar en paper a l'Oficina Oberta i demanar que l'adjuntin a la vostra petició fent constar el número de sol·licitud que dóna el programari e-secretaria quan realitzeu la vostra petició.

 


No apte de Fase Inicial

Tots els plans d’estudis tenen definida una Fase Inicial  que correspon als 60 ECTS del primer curs.

En el cas de L’EETAC el mínim exigit a efectes de permanència és de 60 crèdits.

En el cas de L’ESAB el mínim exigit a efectes de permanència és de 42 crèdits.


Segons el tipus de dedicació als estudis el temps màxim serà de:

Estudiants que cursen els estudis a temps complet: han de superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics.

Estudiants que cursen els estudis a temps parcial: han de superar el nombre mínim establert de la fase inicial del pla d’estudis en un termini màxim de 4 anys acadèmics.

En el cas que no supereu aquesta normativa sereu declarats NO APTES dels vostres estudis. Per continuar els mateixos estudis cal que sol·liciteu la continuïtat dels estudis i que el director/a l'accepti. 

Si us cal presentar documentació acreditativa l'haureu de portar en paper a l'Oficina Oberta i demanar que l'adjuntin a la vostra petició fent constar el número de sol·licitud que dóna el programari e-secretaria quan realitzeu la vostra petició.

Termini per sol·licitar la continuïtat dels estudis :

 

EETAC -->en el següent calendar. (pendent de publicació).
ESAB --> Pots consultar el termini en el  calendari d'avaluació de 2017-1 a 2017-2

Paràmetre alfa

Paràmetre de rendiment dels estudiants que ja han superat la  Fase Inicial dels estudis

Una vegada superada la fase Inicial la UPC estableix el paràmetre de rendiment (alfa) que és el quocient entre els crèdits aprovats respecte dels matriculats. Aquest paràmetre va de 0 a 1, sent el 0 no haver aprovat cap crèdit i l'1 haver-ne aprovat el 100%. En el cas obtenir dos paràmetres inferiors  a 0.5 en dos quadrimestres consecutius l'estudiant rebrà un avís per correu electrònic indicant-li que es posi en contacte amb el seu tutor/a per tal de planificar la següent matrícula. El fet d'obtenir 3 paràmetres consecutius inferiors a 0.3 suposa la desvinculació automàtica dels estudis.

 

Els estudiants o les estudiantes afectats per aquesta Normativa de Permanència  trobareu al final del vostre expedient acadèmic una incidència amb el text: PERMANÈNCIA - ASSIGNACIÓ DE TUTOR. El nom del tutor el podreu consultar mitjançant el NETAREA. Ell us orientarà i controlarà la matrícula dels propers quadrimestres i en farà un seguiment del vostre rendiment.

Els estudiants de l’EETAC una vegada obtinguts dos paràmetres de rendiment inferiors a 0.5 en dos períodes lectius consecutius tindreu una limitació de matrícula amb un màxim de 24 crèdits. Si voleu demanar una excepció per superar aquest màxim consulteu la prestació número 3. Com planificar la meva matrícula


Els estudiants de l’ESAB no teneu cap limitació adicional de matrícula pel fet d'haver obtingut un paràmetre de rendiment inferior a 0,5.

Oficina responsable:


Oficina de Suport a la Docència

cbl.oficina.docencia@upc.edu