Vés al contingut (premeu Retorn)

Configuració ordinadors personals PDI/PAS

Breu descripció

Des de l'Àrea Tècnica es configuren i deixen operatius de forma homogènia els equips de treball del PDI/PAS del Campus, tot proporcionant un equip amb sistema operatiu i eines ofimàtiques bàsiques, així com connexió a la xarxa UPC.

A qui s'adreça

Qualsevol PDI/PAS de les unitats del Campus que disposi d'un equip que compleixi les característiques mínimes citades a continuació pot sol·licitar el servei.

Descripció i característiques:

Des de l'Àrea Tècnica (AT), i sota demanda de l'usuari, s'instal·larà la configuració estàndar UPC -imatge UPC- i es deixarà l'equip operatiu dins de la xarxa UPC, sempre que l'equip compleixi unes característiques mínimes.

Característiques mínimes d'equips vells i equips nous

 • Els equips han de ser d'alguns dels Platic UPC (o equivalent), amb una antiguitat màxima de 6 anys
 • Per equips NO PlaTIC s'ha de disposar d'un mínim de 4GB de RAM i 250GB de disc
 • Els equips han de disposar de llicència Windows per tal de poder instal·lar la imatge UPC. Més informació sobre l'acord UPC-Microsoft aquí.

Per a equips nous: els equips haurien d'haver estat adquirits segons l'acord marc d'homologació de la UPC

Accions a dur a terme en funció de l'antiguitat de l'equip

En aquest cas, des de l'Àrea Tècnica, s'instal·larà la imatge Windows UPC i es deixarà l'equip operatiu, tot seguint les següents accions:
 • Formatejat l’ordinador personal
 • Desplegament de la imatge UPC i creació d’un compte local ‘administrador' amb el nom que indiqui l’usuari i des de el que es fan la resta d'accions
 • Connexió de l’ordinador a xarxa i configuració dels paràmetres de xarxa
 • Actualització del Sistema Operatiu i configuració de les actualitzacions del mateix
 • Revisió i actualització del antivirus
 • Configuració del drivers de gestió del certificat digital UPC
 • Configuració del servei d’impressió
 • Configuració, si cal, del lector de correu Thunderbird per accés a l’adreça de l’usuari @upc.edu
 • Configuració de Firefox i Chorme per que accedeixi com a primera plana a la de la unitat
 • Configuració, si l’usuari està donat d’alta, dels serveis locals Disc en Xarxa i/o Disc al Núvol
 • Configuració del monitor i l’accés remot
 • Configuració del programari per connectar-se a Escriptoris Virtuals
 • Entrega del compte des del que s'han fet les accions a l'usuari que passa a ser l'administrador del PC
 • Els equips s'instal·laran amb l'eina de suport Teamviewer, pel suport per part dels tècnics de Campus i d'ATIC
En aquest cas, s'avaluarà l'equip, i si no hi ha cap inconvenient, es procedirà com en el cas anterior, instal·lant la imatge UPC estàndar. Des de l'Àrea Tècnica es realitzaran les següents accions:
 • Formatejat l’ordinador personal
 • Desplegament de la imatge UPC i creació d’un compte local ‘administrador' amb el nom que indiqui l’usuari i des de el que es fan la resta d'accions
 • Connexió de l’ordinador a xarxa i configuració dels paràmetres de xarxa
 • Actualització del Sistema Operatiu i configuració de les actualitzacions del mateix
 • Revisió i actualització del antivirus
 • Configuració del drivers de gestió del certificat digital UPC
 • Configuració del servei d’impressió
 • Configuració, si cal, del lector de correu Thunderbird per accés a l’adreça de l’usuari @upc.edu
 • Configuració de Firefox i Chorme per que accedeixi com a primera plana a la de la unitat
 • Configuració, si l’usuari està donat d’alta, dels serveis locals Disc en Xarxa i/o Disc al Núvol
 • Configuració del monitor i l’accés remot
 • Configuració del programari per connectar-se a Escriptoris Virtuals
 • Entrega del compte des del que s'han fet les accions a l'usuari que passa a ser l'administrador del PC
 • Els equips s'instal·laran amb l'eina de suport Teamviewer, pel suport per part dels tècnics de Campus i d'ATIC

En el cas d'equips vell i que no compleixin les característiques mínimes, des de l'AT s'avaluarà les accions a realitzar:

 • descartar cap acció
 • instal·lació imatge Linux bàsica
 • o instal·lació imatge Windows UPC

Aquells usuaris que així ho desitgin, poden instal·lar ells mateixos els seus equips. Hauran de seguir les següents passes:

 1. Obtenir la imatge UPC: a https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft es poden trobar la imatge i les instruccions pel desplegament d'una imatge nova.
 2. Es sol·licitarà la informació de xarxa a l'Àrea Tècnica, tot facilitat la informació mínima necessària (adreça MAC de l'equip, roseta on s'endollarà, ubicació física), tal i com s'indica aquí.
 3. Es procedirà a l'actualització del sistema operatiu, així com a d'altres tasques. Podeu trobar una guia de recomanacions aquí (en contrucció)

 

Imatge UPC

La imatge UPC estàndar (Windows 10) i la informació sobre la mateixa es poden trobar a https://serveistic.upc.edu/ca/distsoft i inclou software ofimàtic convencional: 7zip, Adobe Acrobat, Chrome, Firefox, Thunderbird, Java, Antivirus, MS Office, LibreOffice, ViedoLAN, etc.

Accés al servei

 • Per sol·licitar el servei cal contactar amb l'Àrea Tècnica pels mitjans habituals
 • L'usuari facilitarà la informació sobre l'equip (nº d'inventari, model, ubicació, i en cas de no tractar-se d'un PlaTIC, característiques com memòria, disc.). També indicarà si es tracta d'un equip nou o no.

Suport

Serveis relacionats

Obre un tiquet(obriu en una finestra nova) per qualsevol petició, consulta o incidència a l'Àrea Tècnica(obriu en una finestra nova)

També pots escriure a cbl.area.tecnica@upc.edu o trucar al tlf: 93 40 16213. Tornar al Mapa de Serveis AT