Vés al contingut (premeu Retorn)

Aules i laboratoris TIC

Breu descripció

Les unitats del Campus disposen d’espais dotats amb infrastructures, equipaments i serveis TIC on desenvolupar la docència dels seus diferents plans d’estudi i on  els estudiants realitzen les pràctiques amb el programari docent i els serveis necessaris.

Cataloguem aquests espais en:

 L’Àrea Tècnica del Campus s’ocupa del disseny, adquisició, configuració i manteniment preventiu i correctiu de tots els elements TIC que intervenen (infraestructura, equipament, programari, etc.) en el servei TIC requerit en aquests espais.

 

Obre un tiquet(obriu en una finestra nova) per qualsevol petició, consulta o incidència a l'Àrea Tècnica(obriu en una finestra nova)

També pots escriure a cbl.area.tecnica@upc.edu o trucar al tlf: 93 40 16213.  Tornar al Mapa de Serveis AT

Aules docents de teoria

Les aules docents de teoria són espais docents de les unitats equipats amb un ordinador personal pel formador,  connectat a xarxa, amb projector, pantalla i cobertura wifi. També pot tenir altres funcionalitats com altaveus, sistema de connexió al projector pel portàtil del formador, etc.

En aquests espais el formador utilitza l’equipament TIC com a suport a la seva tasca docent per tal d’accedir a la xarxa, presentar continguts, demostrar l’ús de programari docent o com a eina d’accés a aplicacions, sistemes d’informació o serveis TIC.

L’Àrea Tècnica del Campus s’ocupa de la configuració i manteniment de:

 • L’ordinador personal i la seva connexió a xarxa.
 • El sistema de projecció (projector/pantalla/so/port connexió portàtil, etc.).
 • El programari bàsic d’accés a internet i presentació (navegador i visor PDF).
 • El programari docent de la unitat necessari per l’activitat en l’aula.
 • L’accés als aplicatius, sistemes d’informació i serveis TIC requerits.
 • Telèfon i xarxa wifi de l’espai.

 Aules informàtiques

Les aules informàtiques són espais docents de les unitats on els estudiants disposen d’ordinadors personals per a la realització de pràctiques docents TIC.

En aquest espais habitualment es disposa de connectivitat wifi i el formador compta també amb un ordinador personal i un sistema de projecció.

Les aules informàtiques s’equipen i configuren segons les necessitats de les assignatures docents que les utilitzen i és per això que tant el programari, les aplicacions i el serveis accessibles poden variar d’una aula a una altra.

L’Àrea Tècnica configura i manté:

 • Els ordinadors personals i les seves connexions a xarxa.
 • El sistema de projecció (projector/pantalla/so/port connexió portàtil, etc.).
 • El programari docent requerit.
 • L’accés als aplicatius, sistemes d’informació i serveis TIC requerits.
 • Telèfon i xarxa wifi de l’espai.

Llocs de treball de laboratoris específics

Els laboratoris de tecnologia específica (electrònica, telecomunicacions, etc) son espais docents que tenen llocs de treballs per estudiants amb equipament específic i on sovint, com un equip més, compten amb ordinador personal poder fer l’activitat docent.

En aquest espais habitualment es disposa de connectivitat wifi i el formador compta també amb un ordinador personal i un sistema de projecció.

L’Àrea Tècnica configura i manté:

 • Els ordinadors personals, les seves connexions a xarxa i les connexions amb els equipaments específics dels llocs de treball.
 • El sistema de projecció (projector/pantalla/so/port connexió portàtil, etc.).
 • El programari docent requerit.
 • L’accés als aplicatius, sistemes d’informació i serveis TIC requerits.
 • Telèfon i xarxa wifi de l’espai.

Altres espais docents (treball en grup, lliure accés, etc.)

Les unitats del Campus utilitzen altres espais per facilitar el treball en grup i/o fora de l’horari docent. El servei TIC que es requereix és el de la connectivitat a xarxa dels equips dels estudiants.

En aquests espais el servei de connexió es proporciona mitjaçant la xarxa wifi, configurada i mantinguda per l’Àrea Tècnica.

 

Obre un tiquet(obriu en una finestra nova) per qualsevol petició, consulta o incidència a l'Àrea Tècnica(obriu en una finestra nova)

També pots escriure a cbl.area.tecnica@upc.edu o trucar al tlf: 93 40 16213.  Tornar al Mapa de Serveis AT