Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació i Tràmits Acadèmics

La Gestió Acadèmica dels centres docents del Campus del Baix Llobregat es fa centralitzadament des de la Unitat Transversal de Gestió (UTG), a través de l’Oficina de Suport a la Docència
Oficina de Suport a la Docencia (On Trobar-nos/ Donde encontrarnos / Where we are)
Per qualsevol tràmit o consulta de caire acadèmic podeu adreçar-vos a l'Oficina Oberta on podreu realitzar-los de manera presencial. / Para cualquier trámite o consulta de carácter académico puedes dirigirte a la Oficina Oberta donde podrás realizarlos de forma presencial. / For procedures or academic consults you can go to Oficina Oberta where you can do it personally.
Tauler d'informació de l'Oficina de Suport a la Docència
En aquest tauler trobaràs informació important relacionada amb la Gestió Acadèmica.
La Gestió Acadèmica al Campus
Breu presentació sobre el funcionament de la Gestió Acadèmica al Campus i sobre l'accés TIC dels estudiants nous.
The Academic Management in the Campus
Brief presentation about the Academic Management
FAQ'S Gestió Acadèmica (Preguntes Freqüents)
Accés als estudis/Admission to the studies
Informació d'accés per canvis d'estudis, a les dobles titulacions, als màsters, retitulats ESAB, estudiants visitants
Extinció i Adaptació d'estudis de l'EETAC
Extinció i Adaptació d'estudis de l'ESAB
Estudiants NOUS
Podeu consultar informació relacionada amb la matrícula (on matricular-se, documentació que cal presentar, formes de pagament, beques i Ajuts.....) pels estudiants que es matriculen per primera vegada a la nostra escola.
Estudiants NO NOUS
Podeu consultar informació relacionada amb el procés de matricula (com planificar-la, tràmits anteriors i posteriors a la mateixa), calendaris d'avaluació i matricula, formes de pagament, Beques i Ajuts.....
Tràmits
Certificació acadèmica, autorització a tercers, reconeixement signatura de documents acadèmics, recurs davant del Rector, títols (sol·licitud, recollida, duplicat), reconeixements de crèdits (per estudis universitaris anteriors, per activitats, per CFGS)
Treball de fi carrera
Informació relacionada amb el treball final de grau de l'ESAB i l'EETAC i treball final de Màster de l'ESAB
Competència genèrica en tercera llengua als Graus
Retitulació a Graus: obtenció del títol de Grau per a Enginyers Tècnics Agrícoles
Mobilitat d'estudiants
Informació relacionada amb la mobilitat, on anar, com fer-ho, ajuts, etc.
noindex-upc