Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Els Serveis

Catàleg de Serveis i Prestacions

Menú Prestacions

Serveis de Gestió

Gestió econòmica, de projectes, compres, contractació personal i becaris , viatges

 

Serveis CBLTIC

Suport TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), laboratoris, xarxes, seguretat, maquinari, programari

 

Biblioteca

Serveis de la Biblioteca del Campus Baix Llobregat. Obtenció de documents, producció científica

 

Préstec Material/Reserves Espais

Préstec de material per a la docència, portàtils, recursos audiovisuals, reserva d'espais

 

Concursos i Premis

Premis al Campus del Baix Llobregat: concursos fotografia, de cuina. Premis al Baix Llobregat

 

Serveis Bàsics 

Salut, Sales estudi, Manteniment, reciclatge, aparcament, neteja, correu, reprografia, restauració, seguretat

 

Emergències i Seguretat

Plans d'emergència, sortides d'emergència, consignes d'evacuació, punts de reunió, accidents

 

Activitats Esportives (UPCesports)

Servei d'esports de la UPC Castelldefels. Activitats esportives, culturals, salut, descomptes.

 

Altres Serveis

Serveis al PMT, serveis oferts pel PMT, serveis Delegacions estudiants, plantilles i logos CBL

 

Suport Incidències del Portal de Campus

Suport a PAS en edició del Portal (informació i catàleg de serveis)

 


Suport Incidències del Portal de Campus

Suport a PAS en edició del Portal (informació i catàleg de serveis)
Mapa de Prestacions

Mapa de Prestacions

El Mapa de Prestacions permet visualitzar, fàcilment i sense estar identificat, tots els serveis telemàtics oferts per la UTG a través d'aquest Portal. Permet accedir, previa identificació, a les diferents prestacions ofertes a cada col·lectiu i crear i fer el seguiment de les sol·licituds corresponents.

Tanmateix, es pot accedir d'una manera més directa als serveis, identificant-se al Portal. Els serveis als que es tingui accès segons col·lectius apareixeran immediatament al catàleg de serveis, juntament amb aquest Mapa.


El Mapa recull també a quin col·lectiu va adreçada la prestació.

 

 

Serveis de Gestió

Servei Prestació Col·lectiu
Gestió econòmica centralitzada de projectes i convenis Assesorament personalitzat i supervisió de la normativa econòmica de convenis i projectes d'investigació PDI
Comptabilització de factures de convenis i projectes d'investigació, cursos, ...
  PDI

  Emissió d'albarans (ingressos)

   PDI
   Informació sobre l'estat de comptes de despeses i d'ingressos, control de disponibilitat i pagaments PDI
   Compres Compra de llibres,revistes i documents PDI
   Compra de material i equipament no tècnic PDI,PAS
   Compra de material tècnic (material,programari i equipament científic) PDI
   Cobrament de tiquets pagats pel PDI i PAS PDI,PAS
   Contractació de personal i beques a estudiants Becaris (de col·laboració i a càrrec de convenis) PDI
   Informació sobre la contractació de personal a càrrec de projectes i convenis PDI
   Gestió econòmica de les assignacions pressupostàries del PDI Comptabilització de factures i estat de comptes periòdic de l'assignació pressupostària de premis, ajuts i assignatures PDI
   Tramitació de viatges Tramitació de viatges PDI,PAS
   Contractació de servei d'autocar PDI
   Guia serveis per al PDI de l'ESAB PDI
   Sistema de Marcatges Horaris i de Presència Marcatges i incidències horàries (Tempus) PAS
   2013: Calendari de festius a Castelldefels PAS

   Serveis Tècnics

   Servei Prestació Col·lectiu
   Suport Tècnic Informes tècnics sobre noves tecnologies,productes i equips PDI
   Suport a l'entorn de treball TIC (ofimàtic,multimèdia...)
   PDI,PAS
   Suport tècnic per a l'adquisició d'equipament científic i tècnic PDI
   Producció electrònica Disseny i muntatge de circuits impresos i prototips
   PDI
   Laboratoris Manteniment de Laboratoris TIC PDI
   Manteniment i proveïment de material a laboratoris específics d'electrònica i telecomunicacions PDI
   Reparació d'equipament tècnic electrònic PDI
   Estat dels laboratoris docents
   PDI
   Còpies de seguretat Recuperació de dades des de còpies de seguretat PDI,PAS
   Maquinari Allotjament de maquinari i serveis (Housing) PDI
   Instal·lació, configuració i manteniment de maquinari informàtic PDI,PAS
   Planes Web Pàgina web de projectes PDI
   Programari Llicències de programari avançat PDI,PAS
   Descriptor TIC de Serveis al Baix Llobregat PDI,PAS,

   Tràmits acadèmics

    (En revisió)

    

   Servei Prestació Col·lectiu
   Oficina de Suport a la Docència EST
   Adreces i enllaços d'interes de suport a la docència EST
   FAQ'S Gestió Acadèmica (Preguntes Freqüents) EST

   Prèstec de material i reserva d'espais

   Servei Prestació Co·lectiu
   Prèstec de material Prèstec de portàtils i altres equipaments Biblioteca PDI,PAS
   Sol·licituds de recursos audiovisuals i multimèdia PDI,PAS
   Reserves d'espais Reserves Puntuals d'espais
   PDI,PAS
   Reserves d'espais d'estudi (individuals o en grup) PDI,PAS
   Oferta d'ús dels espais UPC per a la comunitat del PMT PMT, PÚBLIC

   Biblioteca

   Servei Prestació Co·lectiu
   Bibliotècnica Bibliotècnica EST,PDI,PAS
   Serveis Biblioteca EST,PDI,PAS

   Activitats Esportives (UPCesports)

   Servei Prestació Col·lectiu
   Activitats Esportives Servei d'Esports de la UPC (UPCesports)
   EST,PDI,PAS
   Serveis oferts per UPCesports al CBL EST,PDI,PAS

   Serveis bàsics

   Servei Prestació Col·lectiu
   Serveis bàsics TIC
   Accés a la xarxa de comunicacions fixa
   PDI,PAS

   Accés a la xarxa de comunicacions sense fils PDI,PAS
   Accés a la xarxa telefònica PDI,PAS
   Alta d'usuaris als serveis TIC PDI,PAS
   Repositori de fitxers personals i per col·lectius PDI,PAS
   Servei d'impressió PDI,PAS
   Serveis vinculats a la salut Centre de Vigilància I Prevenció de la Salut (VIPS) PDI,PAS
   Revisió mèdica PDI,PAS
   Farmaciola PDI,PAS
   Cobertura sanitària en cas d'accident laboral PDI,PAS
   Cobertura sanitària en cas d'accident escolar EST
   Manteriment i ús d'instal·lacions i mobiliari Informació sobre l'ús de les instal·lacions (climatització, persianes,targetes d'accés als edificis,wc...) PDI,PAS
   Manteniment PDI,PAS
   Serveis elementals Assignació de bústia, lliurament de paqueteria, correu, claus i servei de missatgeria PDI,PAS
   Custòdia i lliurament d'objectes perduts PDI,PAS,EST
   Material bàsic per a la realització de la docència PDI
   Reciclatge PDI,PAS,EST
   Servei de neteja PDI,PAS,EST
   Servei de reprografia i impressió PDI,PAS,EST
   Servei de restauració i menjador de personal PDI,PAS,EST
   Servei de seguretat
   PDI,PAS,EST
   Sol·licitud del carnet UPC PDI,PAS,EST
   Accés als Espais del Campus Autorització d'Accés als Espais PDI,PAS,EST
   Aparcament PDI,PAS
   Sala d'Estudi de Campus PDI,EST
   Prèstec de claus per Docència i Recerca(ESAB) PDI ESAB,EST

   Emergències i Seguretat al Campus

   Servei Prestació Col·lectiu
   Emergències i Seguretat al Campus
   Consignes específiques per al PAS en cas d'evacuació PAS
   Punts de reunió en cas d'evacuació PÚBLIC

   Concursos i Premis

   Servei Prestació Col·lectiu
   Concursos i Premis
   Concursos i Premis convocats pel CBL PÚBLIC       
   Concursos i Premis convocats per entitats Baix Llobregat PÚBLIC

   Altres Serveis

   Servei Prestació Col·lectiu
   Altres Serveis
   Serveis Comunitaris del PMT PÚBLIC
   Serveis oferts a PMT i Empreses/Entitats externes PÚBLIC
   Serveis oferts per Delegacions d'Estudiants PÚBLIC
   Plantilles amb Logos institucionals PDI,PAS

    

   Aplicatius per tràmits

   Aplicatius per tràmits


    

   APLICATIU COL·LECTIU

   • EST, PDI, PAS

   • EST,PDI,PAS

   • EST, PDI,PAS

   • PDI,PAS

   • PDI,PAS


   • EST

   • PDI

   • PAS
   • EST, PDI,PAS
   • PDI,PAS
   • PDI,PAS
   • PDI,PAS
   • PDI,PAS
   • PDI,PAS
   • EST,PDI,PAS
   tempus
   • PAS

   • PDI,PAS

   • PDI,PAS
   • PDI,PAS

   • PDI