Per Conèixer el Campus

El Valors, els Projectes

Valors i Projectes en què creiem i treballem

campus3.jpg

Les Unitats

Les escoles, departaments i la unitat tranversal de gestió

campus5.jpg

Parc Med. de la Tecnologia

Per conèixer el Parc (PMT), la seva missió i qui l'integra

campus3.jpg

Pla Estratègic

Qui som, cap a on anem, què volem ser i fer

campus3.jpg

Memòries

Què hem fet, el recull de les activitats al Campus
campus3.jpg

El Campus en Xifres

Unes quantes xifres per dimensionar el Campus
campus3.jpg

La Biblioteca

Un espai on aprendre, fer recerca i cultura

campus3.jpg

L'Entorn

Una mirada al voltant del Campus, Castelldefels, ...
campus3.jpg
El nostre passat, la nostra evolució

campus3.jpg

Emergències i Seguretat

Que fer davant d'emergències, evacuació, accidents,...