Pràctiques Acadèmiques externes


docencia_pract_empresa.JPG

Les Pràctiques acadèmiques externes, que les titulacions ofertades al Campus incorporen, ofereixen a l'estudiant la possibilitat de completar la seva formació amb l'experiència professional, treballant durant un període de temps establert en empreses amb les quals les escoles estableixen convenis.
Una col·laboració enriquidora a través de la qual:

  • L'estudiant pot apropar-se al món real laboral, adquirir competències, enriquir-se de la tutela de professionals amb experiència, establir relacions de futur...
  • L'empresa pot disposar de personal de formació avançada i té l'oportunitat de conèixer futurs candidats a implicar al seu projecte.
  • La universitat disposa d'una eina de verificació i adequació dels seus ensenyaments a les necessitats del món real.


L'Oficina de Relacions Externes de la UTG facilita tota la informació, gestiona els tràmits i documentació necessària i dóna suport a les empreses per a la realització de Pràctiques d'Empresa.

L'Oficina de Suport a la Docència gestiona l'àmbit acadèmic de les pràctiques (reconeixement).

EETAC

EEABB

UPC