Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Sou a: Inici / La Docència

La Docència al Campus


Docencia_cbl.JPG
Les escoles del Campus, presenten des dels seus inicis un tarannà innovador i d'excel·lència pel que fa a la docència, la recerca i la transferència de tecnologia. El Campus i el Parc Mediterrani de la Tecnologia aporten, a més, les sinèrgies necessàries per desenvolupar un marc docent singular i enriquidor que afavoreix el treball interdisciplinari.

El Projecte Acadèmic

 

Escola d'Enginyeria d'Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Si bé amb experiències docents anterior, l'Escola, va iniciar la seva activitat acadèmica el curs 1912-1913 amb un doble objectiu: formar bons agricultors d'una manera científica i pràctica i, per altra banda, ser un centre d'investigació per solucionar els problemes que les necessitats agrícoles nacionals presentaven. L'EEABB oferia ja aleshores un pla d'estudis modern,  que prenia com a referència models europeus, amb ensenyaments teòrics i pràctics, en disposar ja de camps  experimentals. En aquesta línia innovadora, aquests estudis han evolucionat cap a  a l'actual Enginyeria de Biosistemes, que  renova el compromís de donar resposta a les necessitats de la societat tals com la producció d'aliments de qualitat i nous reptes com la preservació del medi ambient i el paisatge o l'obtenció de nous productes d'origen biològic per a usos no alimentaris.

 

Els valors educatius que promou l'Escola són, per tant, la innovació, la qualitat, la proximitat, la cooperació, l'experimentació i l'adeqüació  i aplicabilitat al món real d'uns estudis intrínsecament relacionats amb les ciències vives i, per tant, amb el futur del nostre planeta. En definitiva, fer ciència de base i aplicada, contribuint en tot moment al desenvolupament social i del territori.

Les eines per aconseguir-ho:  l'Espai Europeu d'Educació Superior, el treball en grup, l'assoliment de competències transversals, la internacionalització a través de la mobilitat i l'intercanvi d'estudiants, el foment de la relació amb el mon laboral a través de les pràctiques a empreses, la millora continua i el retre comptes dels resultats de la formació.

Els departaments que imparteixen docència a l'EEABB són el departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB), el departament de Física i Enginyeria Nuclear (FEN) i el departament de Matemàtica Aplicada III (MA3).


Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

L'Escola, que ha tingut diferents nomenclatures (EUPBL, EPSC, fins l'actual EETAC -veure Una mica d'història... -) va néixer el curs 1991-1992 en el marc d'un projecte, pioner a Espanya, d'innovació docent i de les metodologies d'aprenentatge. Formen part, per tant, dels seus trets d'identitat, el fort compromís pel que fa a la innovació en l'ensenyament i la qualitat combinat amb una intensa activitat de recerca en contacte estret amb la indústria, per promoure la transferència de resultat a la societat. Són aportacions de l'EETAC, l'aprenentatge corporatiu i basat en projectes (PBL) que, posteriorment han adoptat altres escoles tècniques d'arreu, el nombre reduït d'estudiants per classe, un sistema d'avaluació continuada, basat en el treball regular dels estudiants, l'aposta per l'experimentalitat, amb uns laboratoris accessibles als estudiants o la integració als seus estudis de les pràctiques a empreses.

Una aposta per la qualitat de la docència i de la gestió que ha estat reconeguda per  premis i distincions a la qualitat de reconegut prestigi, que té com a conseqüència excel·lents resultats acadèmics i que ofereix un ambient d'aprenentatge que afavoreix la iniciativa i el pensament crític, uns hàbits de treball sòlids i en equip, l'autoaprenentage i l'actualització contínua de coneixements, que treballa des de la transversalitat, uns comportaments i valor ètics i el foment de la cooperació amb universitats, grups de recerca i la societat. L'EETAC s'ha convertit, d'aquesta manera,  en el primer centre universitari públic a Espanya a obtenir les certificacions de qualitat ISO 9001:1994 en Disseny del Programa d'Educació i l'Organització i Desenvolupament d'Activitats Educatives, i obtenint també l'any 2002 el certificat ISO 9001:2000 que cada any s'acredita per avaluadors externs.

 

Els departaments que imparteixen docència a l'EETAC són el departament d'Arquitectura de Computadors (DAC), el departament d'Enginyeria Electrònica (EEL), el departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE).el departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL), el departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), el departament de Física Aplicada (FA), el departament de Matemàtica Aplicada IV (MA4), el departament d'Organització d'Empreses (OE), el departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE), el departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) i el  departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) .

Escoles, departaments i campus que pretenen ser centres transmissors de coneixements però també d'actituds envers el nostre entorn, tot aprofitant la singularitat d'un parc tecnològic que té per objectiu la creació de sinèrgies entre centres de docència i recerca, entre universitat i empresa, entre universitat i territori...