Mobilitat d'Estudiants (OUTGOING) / Exchange Students (INCOMING)

MOBILITY PROCEDURES    / TRÀMITS ACADÈMICS

ESTUDIANTS OUTGOING

mobilitat_vine.jpg
Els estudiants de la UPC disposen de l'opció de singularitzar el seu expedient   acadèmic realitzant una estada d'intercanvi. Habitualment es fa dins d'un programa de mobilitat. Hi ha diverses possibilitats segons es faci en una universitat espanyola o estrangera i segons la tipologia d'assignatures que es vulguin cursar. Aquesta experiència permet conèixer altres universitats, pràcticar idiomes, establir noves relacions personals i professionals.


Des d'ara endavant sereu els estudiants que marxareu (OUTGOING) de la nostra universat. Caldrà que comenceu a preparar els vostres coneixements d'idiomes i consulteu la informació bàsica de les universitats amb les que tenim acords.


Els programes SICUE/SENECA (estat espanyol), ERASMUS + Studies, ERASMUS + Internship, UPC-Europa, UPC-Amèrica Llatina,... ofereixen aquesta oportunitat que també compta amb beques i ajuts segons les condicions de cada convocatòria.

EETAC

 • Mobilitat
 • Catàleg d'oferta de places (e-secretaria)
 • Contacte:
  • E-MAIL: eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

 

EEABB

 • Mobilitat
 • Catàleg d'oferta de places (e-secretaria)
 • Contacte:
   • E-MAIL: esab.erasmus@upc.edu


L'Oficina de Relacions Externes de la UTG facilita tota la informació, gestiona els Tràmits de mobilitat i documentació necessària i dóna suport a la signatura de d'acords bilaterals amb universitats d'arreu del món.

Si segueixes interessat en conèixer més sobre els programes d'intercanvi, consulta el apartat de mobilitat OUTGOING d'aquest Portal (link pàgina web).

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


 

 • Generalitat

    

    

   INCOMING STUDENTS

   As a result of the partnerships between the UPC and other European Universities, it is possible to participate in a mobility program. This experience offers the student the opportunity to know other universities and their educational systems, practice other languages and establish new personal and professional relationships.


   Henceforth, as an incoming student within our institution, you should aim at improving your language skills and reading the information contained in the links shown below.

    

    

    

   EETAC

   EEABB

   OTHER INTERESTING INFORMATION

   • UPC: International Office

   • Generalitat