Reglament i Òrgans de Govern

 
L'organització i el funcionament del Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya estan regulats pel Reglament del Campus que va ser aprovat a l'acord número 20/2009 del Claustre Universitari.

El Campus del Baix LLobregat forma part del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT), on s'ubiquen centres de recerca i diverses empreses tecnològiques amb unitats de R+D+I, fet que facilita la col•laboració amb el món acadèmic, la transferència de resultats de la recerca i altres finalitats d'interès mutu.

 

ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ, I ALTRES ÒRGANS


ÒRGANS UNIPERSONALS.

 • El delegat del rector al Campus del Baix Llobregat: Josep M. Yúfera Gómez.
 • La cap de la Unitat Transversal de Gestió: Montserrat Calero.
 • La secretària del Campus: Mayte Sevil.

 


ÒRGANS COL·LEGIATS.


 • CONSELL DEL CAMPUS.

Membres nats:

 • Josep M. Yúfera Gómez, delegat del rector al Campus
 • Cristina Cervelló, directora de l'EETAC
 • Fco.Xavier Fàbregas, director de l'EEABB
 • Chema Gil, director del DEAB
 • Representants de l'equip de direcció de l'EETAC
 • Representants de l'equip de direcció de l'EEABB
 • Montserrat Calero, cap de la Unitat Transversal de Gestió
 • Mayte Sevil, secretària del Campus.


 


ALTRES ÒRGANS:


CONVOCATÒRIES, DOCUMENTACIÓ, ACORDS, ACTES I ÒRGANS DE GOVERN.