Producció Científica al Campus

Estudis bibliomètrics de la producció científica dels investigadors del Campus del Baix Llobregat que serveixen per avaluar la producció científica dels investigadors, mesurar l'impacte dels autors a partir de les seves publicacions i determinar la qualitat de les revistes i dels articles