Els espais

 Espais EETAC: C4, C3

Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels

 

 

Espais  EEABB: D4

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

 

Edifici Campus: D7

UTG (Unitat Transversal de Gestió), Biblioteca, Restauració, Associacions, Delegacions, Servei d'Esports

 

PMT

Parc Mediterrani de la Tecnologia

 

Edifici de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica)

     

      AGRÒPOLIS

      Espai de projectes universitat-empresa a Viladecans, emrepses de base tecnològica i centres i instituts de recerca