Vés al contingut (premeu Retorn)

Directori Campus -CBL-

Persones que formen l'equip del Campus del Baix Llobregat.


Nom Càrrec Telèfon

Josep M. Yúfera Gómez

Delegat del Rector al Campus
93 552 35 05

UNITAT TRANSVERSAL DE GESTIÓ


CBL.cap.utgicono_arroba.JPGupc.edu

Nom Càrrec Telèfon

Montse Calero

Cap de la Unitat Transversal
de Gestió

93 552 35 10

Maite Sevil

Secretària de Direcció 93 552 35 50

 Àrea de Relacions Externes

Nom Càrrec Telèfon

Txus Melo

Responsable de Relacions Externes

93 552 35 18

Mar Garcia 93 552 35 66
Mercè Agüera 93 552 35 70
Consol García Responsable de Planificació i Promoció 93 552 35 14
Teresa San Jose 93 413 41 37
Montserrat Casas 93 552 35 67 

Àrea de Gestió

Nom Càrrec Telèfon
Mercè Gironès Cap de l'Àrea de Gestió 93 552 35 04

Oficina de Suport a la Docència

demana.upc.edu/osdcbl/login.php

Oficina Oberta

Tel: 93 552 35 02
Nom Càrrec Telèfon
Imma Duran Cap de l'Oficina de Suport a la Docència 93 552 35 06
Montse Cano Responsable d'Organització Docent 93 552 35 07
Esther Massaguer Responsable accés Expedients Estudiants 93 552 35 15
Yolanda Andrés 93 552 35 12
Dolors Caballero 93 552 35 88
Marta Clarós 93 552 35 11
Montse Granero 93 552 35 68
Mª Eugenia Martí 93 552 35 13
Núria Sánchez 93 552 35 08

Oficina de Suport a la Recerca

Nom Càrrec Telèfon
Montse Solsona
Responsable de l'Oficina de Suport a la Recerca
93 896 72 51

Oficina de Recursos

Nom Càrrec Telèfon
Carme Ventura Cap de l'Oficina de Recursos 93 552 35 20
Vinyet Capdet 93 401 72 82
Cristina García 93 552 35 22
Amalia Guirola 93 552 35 24
Susana Izquierdo 93 552 35 21
Olga Rodríguez 93 552 35 51
Lucía Alandes -CTT 93 552 35 23
Mayra Amate - CTT 93 401 71 29

Maria Raya - CTT

93 896 72 97

Oficina de Serveis

Nom Càrrec Telèfon
Enric Rosell Cap de Manteniment i Obres 93 413 70 08
Carme Comas Responsable de consergeria - mati 93 552 35 00
Josep Lluís Moral Responsable de consergeria -  tarda 93 552 35 00
Sergio Jorquera     93 552 35 00
Carlos Serrano 93 413 70 00
Enriqueta Bellido 93 552 10 00
Montserrat Tamayo 93 552 10 00
Montserrat Dalit 93 552 10 00

 


Serveis Tècnics


Àrea Tecnològica

Nom Càrrec Telèfon
José Manuel Martínez Cap de Serveis Tècnics 93 413 41 64

Assistència Tècnica

Nom Càrrec Telèfon
Carlos Loscos Responsable de Serveis d'Operació 93 552 35 26
Jacob Gil 93 552 35 29
Sergi Garcia 93 552 35 28

Producció i Laboratoris

Nom Càrrec Telèfon
Conxi Solé Resp. de Sistemes d'Informació 93 552 35 31
José Antonio Membrive Resp. de Sistemes Electrònics 93 413 70 22
Jose López Resp. de Sistemes i Comunicacions 93 552 35 33
Mireia Clusellas 93 552 35 34
Marc Folch 93 552 35 32
Carlos Mendi 93 552 35 36
Estela Morales 93 552 35 42
Ivan Ordóñez 93 552 35 43
Rai Prats 93 413 70 21
Juanjo Tomeo 93 413 71 65
Mireia Garcia 93 413 71 28
Francis López Altres laboratoris 93 413 70 79

Projectes i Solucions

Nom Càrrec Telèfon
Toni Millán Cap de Projectes 93 552 35 41

 

Biblioteca

cbl.bibliotecaicono_arroba.JPGupc.edu

Directori BCBL

Nom Càrrec Telèfon
Gemma Garcia Cap de la Biblioteca 93 552 35 64
Mar Romaní Bibliotecària Responsable de Serveis 93 552 35 62
Pedro López Personal de suport 93 552 35 44
Laia Serveto Personal de suport 93 552 35 44

Marta Hernandez

 

Bibliotecària

 

93 552 35 53

Bea Benítez Bibliotecària 93 552 35 57
Pilar Nieto Bibliotecària 93 552 35 60
Susanna Fernández Bibliotecària 93 552 35 59
Mercè Piñol Personal de Suport 93 552 35 44


Laboratoris d'Agricultura i Biotecnologia


Nom Càrrec Telèfon
Nom Laboratori Telèfon
Mª Carmen Rodrigo Cap de Laboratori 93 552 12 03
Sheila Alcalà 93 552 10 58
Enric Centelles Unitat d'anàlisi 93 552 12 42
Cristina de Cózar
Biologia 93 552 12 00
Olga Gener Producció vegetal 93 552 12 01
Maria Julia 93 552 10 58
Mireia Ribet Indústries Agroalimentàries 93 552 12 02
María Rodríguez
Edafologia i Química Agrícola 93 552 12 37
Tonyi Torres
Producció Animal, PPT i PPA 93 552 12 36
Miquel Massip Agròpolis 93 413 77 61

Altres telèfons d'interès

Altres unitats

Unitat Nom Càrrec Telèfon
PMT Elisabet Jordà Directora Parc UPC 93 413 41 58
Gloria Roca 93 413 70 10
EETAC Antonio Gálvez Responsable de l'Àrea de suport a la Presa de Decisions 93 413 70 06
EETAC Secretària de Direcció. 93 413 70 30
Directori EETAC
Directori UPC EETAC
ESAB Eva Martínez Secretària de Direcció. 93 552 11 13
Personal ESAB
Directori UPC ESAB
Equip Directiu
DEAB Pilar Castellana 93 552 11 14
DEAB Montse Mariné 93 552 11 19
Directori DEAB
Servei d'Esports Montse Casas 93 552 35 46

Serveis

Unitat Nom Càrrec Telèfon
Consergeria Edifici de Campus 93 552 35 00
Fax Edifici de Campus 93 413 70 20
Centre Vigilància i Prevenció de la Salut EETAC 93 413 70 11 HORARI:
Centres Vips
Consergeria EETAC 93 413 70 00
Fax EETAC 93 413 70 07
Reprografia Edifici de Campus 93 413 75 22 HORARI: De 10 a 17h
reprocanon.cblicono_arroba.JPGupc.edu
Seguretat EETAC 93 413 72 39
Consergeria ESAB 93 552 10 00
Fax ESAB 93 552 10 01
Biblioteca:Informació i préstec Edifici de Campus Planta 0 93 552 35 44 HORARI
http://bibliotecnica.upc.es
Biblioteca: Informació i referència Edifici de Campus Planta 1 93 552 35 53
Servei d'Esports de la UPC Edifici de Campus 93 552 35 46

HORARI

http://www.univers.upc.edu
Delegació EETAC Edifici de Campus 93 552 35 47
Delegació ESAB Edifici de Campus 93 552 35 48
Associacions d'estudiants Edifici de Campus 93 552 35 49
Bar Edifici de Campus 93 413 70 43
Sala 004 Edifici de Campus 93 552 35 45


Campus del Baix Llobregat. C/ Esteve Terradas, 10 08860 Castelldefels Barcelona