Directori Campus -CBL-

Persones que formen l'equip del Campus del Baix Llobregat.

 
 
 
Nom Càrrec Telèfon

Jose M. Yúfera Gómez

Delegat del Rector al Campus del Baix Llobregat

93 552 35 05

 

Àrea de Direcció i Coordinació

CBL.cap.utgupc.edu

Nom Càrrec Telèfon

Montse Calero

Cap de la Unitat Transversal
de Gestió

 93 552 35 10

Relacions Externes

CBL.Relacions.Externesupc.edu

Cita prèvia (mobilitat, pràctiques a empresa): https://citaprevia.upc.edu/cbl

Nom Càrrec Telèfon
Clara Canals Responsable Relacions Externes 93 552 35 18
Mar Garcia Pràctiques en empresa 93 552 35 66
Mònica Gimenez Internacional 93 552 35 70
Internacional 93 552 35 14

Promoció i Comunicació

Nom Càrrec Telèfon
Teresa San José  Responsable Promoció 93 413 41 37
Mayte Sevil  Responsable Comunicació 93 552 35 50

Àrea de Gestió

Nom Càrrec Telèfon
Mercè Gironès Cap de l'Àrea de Gestió 93 552 35 04

Oficina de Suport a la Docència

demana.upc.edu/osdcbl/login.php

Oficina Oberta

Tel: 93 552 35 02
Nom Càrrec Telèfon
Imma Duran Cap de l'Oficina de Suport a la Docència 93 552 35 06
Lola González 93 552 35 07
Yolanda Andrés 93 552 35 12
Dolors Caballero 93 552 35 88
Verónica González 93 552 35 13
Esther Tregón 93 552 35 67
Barbara Quesada 93 552 35 68

Oficina de Suport a la Recerca

Nom Càrrec Telèfon
Montse Solsona
Responsable de l'Oficina de Suport a la Recerca
93 896 72 51

Oficina de Recursos

Nom Càrrec Telèfon
Carme Ventura Cap de l'Oficina de Recursos 93 552 35 20
Vinyet Capdet 93 401 72 82
Cristina García 93 552 35 22
Mónica Alcalde 93 552 35 24
Susana Izquierdo 93 552 35 21
Marta Salinas 93 552 35 51

Maria Raya - CTT

93 896 72 97

Oficina de Serveis

Nom Càrrec Telèfon
Cap de Manteniment i Obres 93 413 70 08
Carme Comas Responsable de consergeria - mati 93 413 71 00 / 93 413 70 00
Olga Santín 93 552 10 00 / 93 413 70 00
M.Isabel Borrás 93 552 10 00 / 93 413 70 00
Felipa Garcia-Roco Tapetado
93 552 10 00 / 93 413 70 00Àrea TIC

Nom Càrrec Telèfon
José Manuel Martínez Cap àrea TIC 93 413 41 64

Equip d'operació

CBL.Area.Tecnicaupc.edu

Nom Càrrec Telèfon
Carlos Loscos Cap equip d'operació 93 552 35 26
Jacob Gil 93 552 35 29
Pedro Antonio Haro 93 552 35 28
Javier Lizandra 93 552 35 61

Equip sistemes d'informació

Nom Càrrec Telèfon
Conxi Solé Cap equip.de sistemes d'informació 93 552 35 31
Mireia Clusellas 93 552 35 34
Elena López 93 552 35 40
Estela Morales 93 552 35 42

Equip de sistemes i xarxes

Nom Càrrec Telèfon
Jose López Cap equip de sistemes i xarxes 93 552 35 33
Carlos Mendi 93 552 35 36
Jose A. Díaz Agüera 93 552 35 43

Equip projectes i solucions

Nom Càrrec Telèfon
Toni Millán Cap equip de projectes i solucions 93 552 35 41
Marc Folch 93 552 35 32

 

Biblioteca

biblioteca.cblupc.edu

Directori BCBL

Nom Càrrec Telèfon
Gemma Garcia Cap de la Biblioteca 93 552 35 64
Bea Benítez Bibliotecària Responsable de Serveis 93 552 35 57
Consol Garcia Bibliotecària Responsable de Serveis 93 552 35 63
Montserrat Vallory Personal de suport 93 552 35 44
Laia Serveto Personal de suport 93 552 35 44
Marta Hernandez Bibliotecària

93 552 35 53

Pilar Nieto Bibliotecària 93 552 35 60
Jordi Calm Personal de suport 93 552 35 44

Laboratoris d'Electrònica

Nom Laboratori Telèfon
Jose Antonio Membrive Cap de Laboratori 93 413 70 22                                           
Juanjo Tomeo 93 413 71 95
Mireia García 93 413 71 28
Francis López Altres laboratoris 93 413 70 79

Laboratoris d'Agricultura i Biotecnologia

Nom Laboratori Telèfon
Mª Carmen Rodrigo Cap de Laboratori 93 552 12 03
Sheila Alcalà 93 552 10 58
Enric Centelles Unitat d'anàlisi 93 552 12 42
Cristina de Cózar
Biologia 93 552 12 00
Olga Gener Producció vegetal 93 552 12 01
Maria Julia 93 552 10 58
Mireia Ribet Indústries Agroalimentàries 93 552 12 02
María Rodríguez
Edafologia i Química Agrícola 93 552 12 37
Tonyi Torres
Producció Animal, PPT i PPA 93 552 12 36
Miquel Massip Agròpolis 93 413 77 61

Altres telèfons d'interès

Altres unitats

Unitat Nom Càrrec Telèfon
PMT Marta Casamor 93 413 70 10
EETAC

Antonio Gálvez

Montse Cano

Responsable de l'Àrea de suport a la Presa de Decisions 93 413 70 06
EETAC 93 413 70 30
Directori EETAC
Directori UPC EETAC
EEABB Eva Martínez Secretària de Direcció. 93 552 11 13
Personal EEABB
Directori UPC EEABB
Equip Directiu
DEAB Montse Mariné 93 552 11 19
Directori DEAB
Servei d'Esports Marta Clarós 93 552 35 46

Serveis

Unitat Nom Càrrec Telèfon
Centre Vigilància i Prevenció de la Salut EETAC 93 413 70 11 HORARI:
Centres Vips
Consergeria EETAC 93 413 70 00
Fax EETAC 93 413 70 07
Reprografia Edifici de Campus 93 413 75 22 HORARI: De 10 a 17h
reprocanon.cblupc.edu
Seguretat EETAC 93 413 72 39
Consergeria EEABB 93 552 10 00
Fax EEABB 93 552 10 01
Biblioteca:Informació i préstec Edifici de Campus Planta 0 93 552 35 44 HORARI
http://bibliotecnica.upc.es
Biblioteca: Informació i referència Edifici de Campus Planta 1 93 552 35 53
Servei d'Esports de la UPC Edifici de Campus 93 552 35 46

HORARI

https://www.upc.edu/esports
Delegació EETAC Edifici de Campus 93 552 35 47
Delegació EEABB Edifici de Campus 93 552 35 48
Associacions d'estudiants Edifici de Campus 93 552 35 49
Bar Edifici de Campus 93 413 70 43
Sala 004 Edifici de Campus 93 552 35 45
 

Campus del Baix Llobregat. C/ Esteve Terradas, 10 08860 Castelldefels Barcelona