Àrea de Coordinació i Direcció

Cap de la Unitat transversal de gestió

Responsabilitats:
 • Direcció de serveis UTG
 • Organització i avaluació dels serveis
 • Relacions institucionals
 • Patrimoni i Infraestructures

Cap de la unitat transversal de gestió Montse Calero
Adreça UTG. Despatx 07.Planta 0. Ed. Campus
Telèfon 935523510
E-Mail montserrat.caleroicono_arroba.JPGupc.edu

Promoció i Comunicació

Responsabilitats:

 • Promoció i Foment de la ciència i la tecnologia
 • Projectes de promoció amb entitats territorials
 
Responsable Promoció Teresa San José
Adreça UTG. Planta 0. Ed. Campus
Telèfon 934134137
E-Mail teresa.san.joseicono_arroba.JPGupc.edu
Responsabilitats:
 • Comunicació institucional i projecció exterior
 • Estratègia de màrqueting digital
Responsable Comunicació
Mayte Sevil
Adreça UTG. Planta 0. Ed. Campus
Telèfon 935523550
E-Mail maite.sevilicono_arroba.JPGupc.edu

Relacions Externes

Responsabilitats:

 • Dinamització de la xarxa de contactes
 • Programes de mobilitat d'estudiants i professors
 • Pràctiques professionals (Convenis de cooperació Educativa)
 • Borses de treball

Responsable Relacions Externes Clara Canals
Adreça UTG. Planta 0. Ed. Campus
Telèfon 935523518
E-Mail clara.canalsicono_arroba.JPGupc.edu
CITA PRÈVIA (atenció presencial per mobilitat, pràctiques a empresa) https://citapreviacbl.upc.edu

Suport a la Direcció de Campus

Responsabilitats:

 • Gestió i suport a la direcció i òrgans de govern de Campus
 • Gestió i organització d'esdeveniment, jornades, seminaris i reunions
 • Suport a la comunicació institucional i projecció exterior


Adreça UTG. Planta 0. Ed. Campus
Telèfon
E-Mail