Vés al contingut (premeu Retorn)

Organigrama UTG
La Unitat Transversal de Gestió s'estructura en les següents Àrees Funcionals:

  • Coordinació i Direcció: Suport a la Direcció, Planificació,qualitat i promoció (planificació estratègica, sistemes de gestió i assegurament de la qualitat, futurs estudiants), Coordinació de processos (atenció a l’usuari, producció de serveis i sistemes d’informació, patrimoni, infrastructures), Relacions externes (dinamització de la xarxa de contactes).
  • Àrea de Gestió: Oficina de Suport a la Docència (Oficina Oberta -atenció a usuaris-, organització docent, gestió de l’expedient, pràctiques en empreses), Oficina de Suport a la Recerca (promoció tecnològica i assessorament), Oficina de Recursos (gestió de personal, gestió econòmica del pressupost, gestió econòmica de convenis i projectes), Oficina de Serveis (control de proveïdors externs, manteniment, consergeria).
  • Àrea Tècnica: Assistència tècnica, Sistemes d'Informació, Sistemes i Comunicacions, Producció i laboratoris (àmbits TIC i electrònic), Projectes i Innovació (producció adhoc).
  • Àrea de Biblioteca: Serveis d’aprenentatge (informació i referència, col·leccions bibliogràfiques, formació d’usuaris, espais de treball diferenciats, autoaprenentatge), Serveis de recerca (informació tècnica especialitzada, col·leccions especialitzades i externes, biblioteca digital de la UPC, arxiu i difusió de la producció científica), Serveis digitals (accés a les TIC, préstec de portàtils, dipòsits institucionals en lliure accés, mediateca, suport TIC).
  • Laboratoris d'Agricultura i Biotecnologia: Gestió dels laboratoris docents i de recerca: producció vegetal i animal, biologia, biotecnologia  microbiologia, tecnologia dels aliments, química agrícola i edafologia, peixos, mostres vegetals i de residus. Gestió de serveis científico-tècnics (Unitat d'Anàlisi).