Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cienciatec / Activitats / MartXXI / Mart XXI: és possible una colònia humana al planeta vermell?

Mart XXI: és possible una colònia humana al planeta vermell?

Plana principal del projecte Mart XXI

Índex

Introducció

Els viatges d’exploració i descoberta són i han estat sempre motor i conseqüència dels grans avenços científics. Utilitzar el pretext de l'establiment d’una colònia marciana suposa no només una gran ocasió d’acostar-se a la ciència des d’una perspectiva multidisciplinar, sinó que entronca directament amb les nostres àrees d’expertesa, alhora que ens permet despertar l’interès dels i les joves.

Mart XXI es planteja com un projecte d'acompanyament a l'escolaritat adreçat a alumnat de segon cicle d'ESO que malgrat tenir capacitat i potencialitats per desenvolupar un sòlid itinerari formatiu presenten cert risc d'abandonament massa prematur dels seus estudis. Mart XXI té la voluntat d'orientar, motivar, estimular i presentar la ciència de manera atractiva, amb la intenció de reforçar l'autoconfiança i la capacitat de treball en equip.

El projecte es desenvolupa durant 5 sessions de tot un matí al Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels.

← Torna

Objectius

Motivar els i les participants del projecte a no abandonar els estudis de manera prematura, valorant el paper del coneixement, la importància de l’estudi i l’esforç realitzat pels nois i noies

 1. Ajudar en la seva orientació acadèmica i professional
 2. Ser capaços de treballar en equip i per projectes, assumint una responsabilitat dins l’equip i combinant el treball en grup amb la realització de tasques de manera individual i autònoma
 3. Conèixer de prop la universitat i vèncer prejudicis sobre la mateixa, els estudis i el món acadèmic en general. Posar de relleu el paper que desenvolupa la ciència i la tecnologia a la nostra societat i les seves potencialitats en el futur
 4. Iniciar una línia de treball compartit entre universitat, món local i centres d’ensenyament secundari.

 ← Torna

Descripció del projecte

Les sessions de treball

El treball s’estructura en 5 sessions de 4h aproximadament, en la que 10 grups de 12 alumnes cadascun analitzen la viabilitat d'una colònia marciana habitada per humans.

Aquestes sessions es concentren en dues setmanes, combinant els dies per poder conciliar millor amb les dinàmiques de les classes als centres (p. e. Dijous, divendres i dilluns—dimarts i dimecres).

Durant la primera sessió al campus es realitza un plantejament general del projecte, introduït de manera prèvia per una conferència sobre el planeta Mart impartida per algun dels astrofísics que fan docència al campus.

Les sessions 2, 3 i 4 són les sessions d’experimentació. Es duen a terme diferents pràctiques que han de conduir a la contrastació de les hipòtesis. Aquestes tenen lloc als laboratoris i instal·lacions de les Escoles del Campus, l'EETAC i l'EEABB, en entorns el més similars possible als que utilitzen els i les estudiants universitaris. Durant aquestes sessions es realitzen també el que anomenem “miniplenaris”. Són reunions de projecte amb participants de tots els grups de treball. Se’n realitzen 4 de simultanis per facilitar la interacció i serveixen per disposar d’un coneixement global del projecte i de la feina realitzada pels diferents grups de treball.

La darrera sessió, la cinquena, s’inicia amb un treball en grup per preparar la presentació final que haurà de donar resposta, en el marc del seu àmbit de recerca, a la pregunta: “És possible establir una colònia humana al planeta Mart?”. 

Posteriorment tothom ajuda a muntar el que anomenem “fira d’experiments”, consistent a donar a conèixer algunes de les experimentacions més destacades de cada grup de treball.

Al final del dia, es fa una cloenda no formal amb parlaments per part d’alumnes, professors/es, staff UPC i representants dels ajuntaments si s’escau. Generalment es dissenyen conjuntament amb els ajuntaments sessions de cloenda del projecte amb representants dels municipis, diputació, inspecció educativa, centres i famílies.

Cada grup de treball té la missió d’analitzar la viabilitat de la colònia tenint en compte un aspecte concret i crític per l’èxit del projecte. Aquests compten amb la figura de “capitans i capitanes” que són professors/es i joves investigadors/es que actuen de dinamitzadors dels grups de treball.

Habitualment es treballa des dels següents grups:

 • Llançament, navegació, aterratge i sistemes de locomoció al planeta Mart
 • Sistemes de producció i consum d’energia
 • Monitoratge i control de la colònia a través de sensors
 • Aplicació de robots en la dinàmica de la colònia
 • Producció d’aliments a la colònia marciana
 • Suport vital i gestió dels residus de la colònia: Sostenibilitat
 • Obtenció, distribució i consum d’aigua
 • Telecomunicacions Terra – Mart
 • Telecomunicacions entre astronautes i dins de la colònia
 • Disseny i construcció de la colònia


La tria de l’alumnat i la coordinació prèvia

Els centres de secundària són els únics que coneixen en profunditat les característiques del seu alumnat, el seu entorn i la seva trajectòria acadèmica. Per tant, són els centres els que realitzen la tria de les persones que s’incorporaran a l’experiència, i en fan el seguiment.

Bàsicament es promou un perfil d’alumne amb capacitats però manca de motivació, orientació o perspectiva acadèmica. Aquests perfils són els que presenten sovint un risc important d’abandonament prematur en etapa post obligatòria. També es prioritzen altres perfils en funció de la trajectòria o situacions específiques de l’alumnat participant, sempre a criteri del centre i dels municipis.
Els alumnes s’inscriuen mitjançant un formulari que s’envia als centres. Aquí,  entre d’altres preguntes, es demanen quins són els seus interessos, amb les següents opcions: Informàtica, biologia, tecnologia, sostenibilitat/medi ambient, i mecànica. Un cop es reben totes les respostes es divideixen tots el alumnes intentant complir els següents criteris:

 • Que els participants vagin a un grup on es treballi el seu primer interès escollit al formulari (biologia, tecnologia, informàtica...), si no es dona el cas, el seu segon interès.
 • Que els grups estiguin formats per alumnes de diferents centres.
 • Que es compleixi una mínima ràtio de gènere, és a dir, que el grup estigui equilibrat entre nois i noies.


La tria de l’staff UPC

Unes 15 persones formen la tripulació per cada edició, de les quals les peces més importants són els 10 capitans i capitanes que dinamitzaran els grups de treball. Ells seran els referents més propers dels nois i noies i els que centraran bona part de l’interès de la tripulació. Per aquest perfil triem majoritàriament professorat jove o estudiantat de doctorat o màster, amb excel·lent preparació acadèmica i amb dots de comunicació. És important que les noies i els nois participants a Mart XXI vegin en elles i ells un referent amb el qual vincular la seva trajectòria acadèmica.

 ← Torna

Evolució del projecte

  

← Torna

Publicacions

 • AA.DD. (2011) “Mart XXI: o de com anar a la Universitat passant per Mart”. Guix: elements d’acció educativa, 378, 64-67. Obtenir article.
 • AA.DD. (2010) "Projecte Mart XXI", comunicació a XI Jornada de Bones Pràctiques Locals en Educació: Transició Escola-Treball", a Revista De Prop: Revista de Política Educativa Local.
 • Ayza, A., Berenguer, J.; Carnerero, S., Crespo, D., López-Codina, D., López, J., Loren, P., Melo, M. J., Monfort, L., Pijuan, C., Portell, X., Ramírez, J. i Serrano, L. (2008) "BAETULO XXI, o de com arribar a Mart des de la secundària". A: 3r Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana: tecnologia, territori i societat. "Actes del III Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana". Obtenir article

← Torna

Presència als mitjans de comunicació

2024
2023

2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

← Torna

Vídeo Explicatiu Mart XXI

 

Voleu participar en el projecte?

Mart XXI és un projecte conjunt entre món local (municipis i Diputació de Barcelona), centres de secundària i la UPC. Si creieu que participar a Mart XXI pot ser interessant pel vostre municipi, contacteu-nos!

  ← Torna

Institucions Col·laboradores:

 

 

Ajuntament de Castelldefels

Ajuntament de Gavà

L'Ajuntament de Castelldefels s'incorpora al projecte el 2009, i repeteix participació. Quasi 90 nois i noies de 5 centres de secundària formen part de la tripulació de la missió. Està previst que la seva relació amb el projecte continuï, i han incorporat el projecte a la seva Guia d'Activitats Educatives.

L'Ajuntament de Gavà s'incorpora al projecte el 2010, i repeteix participació en els anys següents. Quasi 100 nois i noies de 7 centres de secundària han format part de la tripulació de la missió. Està previst que la seva relació amb el projecte tingui continuïtat duradora.

 

  

Ajuntament de Viladecans

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

L'Ajuntament de Viladecans té una trajectòria paral·lela a la de Castelldefels: s'incorpora al projecte el 2009, i repeteix participació els següents anys. Prop de 90 alumnes de 7 centres de secundària del municipi participen cada any en el projecte. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts s'incorpora al projecte el 2010, i repeteix participació en els anys següents. Quasi 100 nois i noies de 3 centres de secundària han format part de la tripulació de la missió cada any.

 

   

Ajuntament de Vallirana

Ajuntament de Sant Just Desvern

 L'Ajuntament de Vallirana també forma part de la nova tríada del 2017. Amb il·lusió i motivació, esperem seguir comptant amb la participació d'estudiantat procedent dels seus centres que vulguin descobrir nous i apassionants horitzons.

L'Ajuntament de Sant Just Desvern s'incorpora al 2014, amb la participació de més de 40 nois i noies que han viscut amb passió i curiositat l'aventura de viatjar cap al planeta Mart.


← Torna