Vés al contingut (premeu Retorn)

Quadre A - Què limitarà la meva matrícula si encara no he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

EETAC - Quadre A - Què limitarà la meva matrícula si encara no he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

Quadre A

Què limitarà la meva matrícula si encara no he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

Què he de demanar, via e-secretaria, per saltar-me aquesta limitació a la meva matrícula

Assignatures suspeses amb una nota igual o més gran que 4 

Si una assignatura està suspesa amb una nota igual o més gran que 4, l’estudiant pot escollir entre tornar a matricular-la o bé no fer-ho i mantenir-ne la nota, en l’espera de quin sigui el resultat de l’avaluació curricular. Si l’estudiant tria l’opció de tornar-la a matricular, la nota numèrica que es guardarà serà  sempre la nota més alta obtinguda. Si vols no matricular assignatures suspeses amb nota igual o més gran que 4 no has de fer cap tràmit.

 

Per matricular noves assignatures

Per matricular noves assignatures d'un quadrimestre qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de quadrimestres anteriors. 

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Poder no matricular assignatures.
Indicant l’assignatura suspesa, amb una nota inferior a 4,  o no matriculada d'un nivell inferior que no vull matricular

 

Matricular assignatures de fora de FI

Si em queden per superar 3 assignatures o menys de la Fase Inicial dels estudis (quadrimestres 1A i 1B) i no estic en un quadrimestre addicional podré matricular assignatures del 2A, fins a un màxim total de 4 assignatures.

Les assignatures suspeses amb una qualificació igual o superior a 4 que ofereixen docència, tot i que l’estudiant pot escollir no tornar-les a matricular, es tenen en compte en el còmput màxim d’assignatures que es poden matricular (4).

No serà possible demanar que les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4, que l'estudiant no vulgui matricular, no comptin en el còmput màxim d’assignatures que es poden matricular.

 

Mínim i Màxim de crèdits

El límit màxim si estic matriculat a temps complet és 36 crèdits per quadrimestre.

 

El límit màxim si estic matriculat a temps parcial és 18 crèdits per quadrimestre, en cap cas es pot ampliar aquest límit.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Ampliar número de crèdits. Posaré el total de crèdits que vull matricular sumant tot

Prerequisits i corequisits entre assignatures

Hi ha assignatures que s'han de cursar abans o conjuntament amb la que volem matricular per garantir el correcte seguiment del seu contingut.

 

Els prerequisits i correquisits entre assignatures de la Fase Inicial es converteixen en recomanacions, per tant l'estudiant no ha de fer cap sol·licitud si vol incomplir alguna d'aquestes recomanacions.