Vés al contingut (premeu Retorn)

Quadre A - Què limitarà la meva matrícula si encara no he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

EETAC - Quadre A - Què limitarà la meva matrícula si encara no he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

Quadre A

Què limitarà la meva matrícula si encara no he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

Què he de demanar, via e-secretaria, per saltar-me aquesta limitació a la meva matrícula

Assignatures suspeses amb una nota igual o més gran que 4 

Si una assignatura està suspesa amb una nota igual o més gran que 4, l’estudiant pot escollir entre tornar a matricular-la o bé no fer-ho i mantenir-ne la nota, en l’espera de quin sigui el resultat de l’avaluació curricular. Si l’estudiant tria l’opció de tornar-la a matricular, la nota numèrica que es guardarà serà  sempre la nota més alta obtinguda. Si vols no matricular assignatures suspeses amb nota igual o més gran que 4 no has de fer cap tràmit.

 

Per matricular noves assignatures

Per matricular noves assignatures d'un quadrimestre qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de quadrimestres anteriors. 

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Poder no matricular assignatures.
Indicant l’assignatura suspesa, amb una nota inferior a 4,  o no matriculada d'un nivell inferior que no vull matricular

 

Matricular assignatures de fora de FI

Si no he aprovat un mínim de 42 crèdits de la FI només podré escollir entre assignatures de l’1A i  l’1B.


Si ja he aprovat 42 crèdits i no estic en un quadrimestre addicional podré matricular assignatures del 2A, fins a un màxim total de 4 assignatures.

Les assignatures suspeses amb una qualificació igual o superior a 4 que ofereixen docència, tot i que l’estudiant pot escollir no tornar-les a matricular, es tenen en compte en el còmput màxim d’assignatures que es poden matricular (4).

Si vols matricular assignatures de fora de la FI, fins arribar al màxim permès de 4, i no vols matricular assignatures de la FI suspeses amb nota igual o més gran que 4, sol·licita treure-les del potencial.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Poder no matricular assignatures.
Indicant les assignatures suspeses amb nota igual o superior a 4 que no vull matricular.

 

Mínim i Màxim de crèdits

El límit màxim si estic matriculat a temps complet és 36 crèdits per quadrimestre.

 

El límit màxim si estic matriculat a temps parcial és 18 crèdits per quadrimestre, en cap cas es pot ampliar aquest límit.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Ampliar número de crèdits. Posaré el total de crèdits que vull matricular sumant tot

Prerequisits i corequisits entre assignatures

Hi ha assignatures que s'han de cursar abans o conjuntament amb la que volem matricular per garantir el correcte seguiment del seu contingut.

 

Els prerequisits i correquisits entre assignatures de la Fase Inicial es converteixen en recomanacions, per tant l'estudiant no ha de fer cap sol·licitud si vol incomplir alguna d'aquestes recomanacions.