Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Mobilitat / Outgoing files / Programes de mobilitat

Programes de mobilitat

En funció de l’àrea geogràfica del centre o universitat de destinació i de la situació acadèmica de l’estudiantat, es distingeixen diferents programes de mobilitat:

CRUE

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat per realitzar part dels estudis en una universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic. 

Modalitat d’intercanvi: assignatures i/o TFG/TFM.

Matrícula a la universitat d’origen.

Normativa del programa: 

 • Ser estudiant d’una titulació oficial de l’escola EETAC o EEABB de la UPC.

 • Tenir la meitat dels crèdits del grau de l’EETAC superat / Haver superat els crèdits obligatoris de primer i segon curs dels graus d’EEABB.

 • Realitzar una estada mínima de 6 mesos i màxima de 12 mesos. 

 • Tenir formalitzada una matrícula de 30 crèdits. En el cas d’estudiants procedents de trasllat, hauran de ser 45 crèdits superats. 

 • La mobilitat s’ha de sol·licitar a una universitat amb qui l’escola tingui un acord bilateral vigent. 

Calendari: Realitza una sola convocatòria a inicis d’any i és conjunta per a totes les escoles i universitats. 

Procediment: consultar apartat PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE MOBILITAT

Més informació: 

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/MobilitatSenseBeca/Sicue

https://www.crue.org/sicue/ 

CofinanciadoEN.png

Consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució d’educació superior d’un altra país europeu. Al final d’aquest període, la institució d’origen reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats. 

El programa ERASMUS+ està obert a la participació dels Estats membres de la Unió Europea, i també de Croàcia, Islàndia, Liechtenstein, Macedònia, Noruega i Turquia. 

Modalitat d’intercanvi: assignatures i/o TFG/TFM.

Matrícula a la universitat d’origen.

Normativa del programa:

 • Ser estudiant d’una titulació oficial de l’escola EETAC o EEABB de la UPC.

 • Tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’estada a Espanya, en vigor. 

 • Tenir la meitat dels crèdits del grau de l’EETAC superat / Haver superat els crèdits obligatoris de primer i segon curs dels graus d’EEABB.

 • Realitzar una estada mínima de 6 mesos i màxima de 12 mesos. 

 • No haver efectuat cap estada Erasmus de mobilitat acadèmica amb anterioritat en el mateix cicle d’estudis. 

 • La mobilitat s’ha de sol·licitar a una universitat internacional amb qui l’escola tinguin un acord bilateral vigent. 

 • Cal cursar/matricular mínim 20 ECTS en excepció que es matriculin els últims crèdits per finalitzar el grau, sobretot si es vol participar a la convocatòria de beques i ajuts per a finançar l’estada de mobilitat. 

Calendari i procediment: consultar apartat PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE MOBILITAT .

Possibles ajudes/beques: 

Més informació: 

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_21-22_proj19 


CofinanciadoEN.png

Aquest programa de mobilitat està orientat als estudiants de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques a una empresa, centre de recerca o universitat. 

Modalitat d’intercanvi: 12 crèdits optatius o TFG/TFM.

Matrícula a la universitat d’origen.

Normativa del programa:

 • Ser estudiant d’una titulació oficial de l’escola EETAC o EEABB de la UPC.

 • Tenir la meitat dels crèdits del grau de l’EETAC superat / Haver superat els crèdits obligatoris de primer i segon curs dels graus d’EEABB.

 • Les estades d’un quadrimestre podran ser, com a màxim, 210 dies.

 • Les pràctiques només poden ser per optatives curriculars (12 crèdits) i/o pràctiques per TFG/TFM.

 • S’ha de signar un Learning Agreement for Traineeship entre l’estudiant, l’empresa o organització i l’escola UPC.

 • L’empresa ha de ser internacional i la seu de les pràctiques fora d’Espanya.

 • Dedicació màxima de 20h/setmana (si l’estudiantat també té assignatures matriculades) o de 35h/setmana (si només es realitzen les pràctiques durant l’estada).

 • Les pràctiques hauran d’estar relacionades amb la titulació de l’estudiantat.

Calendari:

Les estades de mobilitat s’han de realitzar entre l’1 de juny de 2022 i 30 d’agost de 2023.

*S’aconsella que les pràctiques es concentrin en un quadrimestre, el primer o el segon, no entre mig d’ambdós quadrimestres.Es consideraran estades del 1r quadrimestres les que s’inicien al juliol i finalitzen al gener. Es consideraran estades del 2n quadrimestre les que s’inicien al febrer i finalitzen al juny/juliol.

Procediment per a:

Més informació en aquest enllaç

Les escoles també ofereixen la possibilitat de cursar estudis a altres parts del món mitjançant acords bilaterals d’intercanvi. Aquestes places d’intercanvi no es poden incloure en el conjunt de l’oferta ERASMUS+

Modalitat d’intercanvi: assignatures i/o TFG/TFM

Matrícula a la universitat d’origen

Normativa del programa:

 • Ser estudiant d’una titulació oficial de l’escola EETAC o EEABB de la UPC.

 • Tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’estada a Espanya, en vigor.

 • Tenir la meitat dels crèdits del grau de l’EETAC superat / Haver superat els crèdits obligatoris de primer i segon curs dels graus d’EEABB.

 • Realitzar una estada mínima de 6 mesos i màxima de 12 mesos.

 • No haver efectuat cap estada Erasmus de mobilitat acadèmica amb anterioritat en el mateix cicle d’estudis.

 • La mobilitat s’ha de sol·licitar a una universitat internacional amb qui l’escola tinguin un acord bilateral vigent.

Calendari i procediment: consultar apartat PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE MOBILITAT

Possibles ajudes/beques:

Aquests programes no tenen associats ajuts econòmics oficials per part de la UPC, tot i que per alguns països es pot optar a d’altres ajudes d’entitats públiques i/o privades.

Xile: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMS107_Grau *Cal cursar/matricular mínim 20 ECTS en excepció que es matriculin els últims crèdits per finalitzar el grau, sobretot si es vol participar a la convocatòria de beques i ajuts per a finançar l’estada de mobilitat.

Mèxic: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMS107_Mexic * Cal cursar/matricular mínim 20 ECTS en excepció que es matriculin els últims crèdits per finalitzar el grau, sobretot si es vol participar a la convocatòria de beques i ajuts per a finançar l’estada de mobilitat.

MOBINT: https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-academic-2021-2022-MOBINTMIF-2021

 • PROGRAMA VULCANUS A JAPÓ

  El programa Vulcanus in Japan (https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan) ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques industrials a empreses ubicades a Japó durant un any (de setembre a agost).

  Programa:

  • Un seminari d’una setmana a Japó
  • Un curs intensiu de japonès de quatre mesos
  • Un període de pràctiques de vuit mesos de duració a una empresa japonesa.

  Normativa del programa:

  • Ser ciutadà de la Unió Europea
  • Ser estudiant matriculat de quart any del Grau o de màster.
  • En el curs acadèmic en què es realitza la sol·licitud és necessari que l’estudiant estigui matriculat tot el curs a l’EETAC.
  • Els estudiants han de poder residir al Japó durant un any amb la autorització de la universitat.
  • Els estudiants europeus seleccionats reben una beca (1.900.000Yen) per cobrir les despeses de viatge i d’estada al Japó.

  Criteris de selecció:

  Els o les sol·licitants se seleccionaran en base al seu expedient acadèmic i a la opinió dels seus professors, els seus coneixements d’anglès parlat i escrit, la seva motivació, la seva actitud front a les relacions UE-Japó i la seva capacitat per adaptar-se a una cultura diferent.

  Com aplicar?

 • CURSOS BIP (Blended Intensive Programs)

  Què és un BIP? Els BIPs són programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i ensenyament, inclòs l’ús de la cooperació en línia, en els que els estudiants faran una mobilitat física de curta durada (entre 5 i 30 dies), combinada amb un component virtual obligatori.

  Reconeixement Acadèmic: Els BIPs són programes intensius amb reconeixement en l'expedient acadèmic de l'estudiant, per un mínim de 3 crèdits ECTS.

  BIP actualment actiu: Human-Centered Machine Learning del 8 al 19 d’agost en format presencial al campus de la Universitat d’Aalto (https://www.aalto.fi/en).

  Destinataris: Estudiants regulars de la UPC matriculats en el grau Enginyeria Sistemes Aeroespacials; Enginyeria Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria Telemàtica, admesos en un BIP que estigui en el cens de BIPs de la UPC.

  Més informació aquí

  Normativa: Pendent de validar.

  Beques: Consultar el web d’ajuts GRI.

 • PROGRAMA UNITECH