Informació General PAU-Selectivitat


PROVES SELECTIVITAT 2024:  4,5,6 de juny 

Durant el més de juny tenen lloc al Campus del Baix Llobregat les  proves d'accés a la universitat ( PAU ). Alumnes d'instituts veïns del Baix Llobregat  prenen part en las proves distribuïdes  en quatre tribunals ubicats a l' EETAC i l' EEABB .
En aquest apartat,  trobareu durant la realització de les proves , tota la informació sobre l'assignació d'escoles/instituts a cada tribunal i diàriament la ubicació/classes on han estat assignats els estudiants per cada assignatura a avaluar. ( ATENCIÓ : al setembre les proves PAU no tenen lloc al Campus de Castelldefels sinó a BARCELONA. Consulteu la informació  als vostres centres o a la web de la Generalitat)

DOCUMENTACIÓ DE LES PAU-SELECTIVITAT

Si vas fer les proves d’accés a la universitat (PAU) a la UPC i necessites sol·licitar un certificat dels resultats obtinguts o tens alguna incidència amb aquesta documentació , el  Servei de Gestió Acadèmica de la UPC és l’encarregat d’aquesta gestió . Segueix aquest procediment:

Més informació a:  https://www.upc.edu/sga/ca

Per a més informació sobre les PAU (calendaris, horaris,...) podeu consultar la Web de la Generalitat, Canal Universitats (