Vés al contingut (premeu Retorn)

Quadre B - Què limitarà la meva matrícula si ja he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

EETAC - Quadre B - Què limitarà la meva matrícula si ja he superat la Fase Inicial (quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

Quadre B

Què limitarà la meva matrícula si ja he superat la Fase Inicial

(quadrimestre 1A + quadrimestre 1B)

Què he de demanar, via e-secretaria, per saltar-me aquesta limitació a la meva matrícula

Per matricular noves assignatures

Per matricular noves assignatures d'un quadrimestre qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de quadrimestres anteriors. 

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Poder no matricular assignatures.
Indicant l’assignatura suspesa, amb una nota inferior a 4, o no matriculada d'un nivell inferior que no vull matricular

Mínim i Màxim de crèdits

El límit màxim és 36 crèdits per quadrimestre.

Aquest límit s'incrementa automàticament si matricules el TFG o les Pràctiques Externes, per tant si aquest és el teu cas no cal que demanis cap excepció a la matrícula.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Ampliar número de crèdits. Posaré el total de crèdits que vull matricular sumant tot

Paràmetre de rendiment

Inferior a 0.5 durant 2 quadrimestres seguits limita la matrícula a 24 crèdits

Aquesta petició només s'acceptarà dintre del termini de variacions de matrícula i sempre que compti amb l'autorització per escrit del tutor/tutora:


Poder matricular assignatures. Posaré les assignatures de més que vull matricular.

Quan podré matricular optatives

Quan estigui en condicions de matricular assignatures del quadrimestre 3B podré matricular assignatures optatives. Fins a aquest moment les assignatures optatives no apareixeran en el meu potencial de matrícula.

Dintre del termini establert al Calendari de matrícula per sol·licitar excepcions a la matrícula, has de demanar:

Poder matricular assignatures. Per assignatures que no apareixen al potencial de matrícula. Cal indicar l’assignatura que vull matricular

Quan podré matricular les optatives de menció

He de tenir almenys 105 crèdits aprovats i escolliré especialitat a la primera finestra de matrícula.

 

Mencions del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

No serà possible demanar no complir aquest requisit.

Prerequisits i corequisits entre assignatures

Hi ha assignatures que s'han de cursar abans o conjuntament amb la que volem matricular per garantir el correcte seguiment del seu contingut.

No es tenen en consideració els prerequisits entre assignatures en les quals l’estudiant ha obtingut una valoració del rendiment igual o superior a 4.

No serà possible demanar no complir aquest requisit.