Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Mencions del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials

 

  • Quan podré matricular les optatives de menció? (Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials)

Has de tenir almenys 105 crèdits aprovats i escolliràs especialitat a la primera finestra de matrícula.

Què he de fer per escollir menció?

En el moment de la matrícula escolliràs especialitat a la primera finestra de matrícula. Podràs triar entre les següents opcions:

(M AERONAVE)   OPTATIVITAT MENCIÓ AERONAVEGACIÓ

(M AEROPORT)   OPTATIVITAT MENCIÓ AEROPORTS

(M DOB. MEN)    OPTATIVITAT AERONAVEGACIÓ - AEROPORTS

 

  • Quan podré matricular les optatives de menció? (Doble titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica)

Has de tenir almenys 126 crèdits aprovats per tal de poder triar la Optativa de Menció 1, entre les assignatures:

* Comunicacions aeronàutiques 1

* Comunicacions aeroportuàries

Què he de fer per escollir menció?

En el moment de la matrícula del 4B escolliràs especialitat a la primera finestra de matrícula. Podràs triar entre les següents opcions:

(M AERONAVE)   OPTATIVITAT MENCIÓ AERONAVEGACIÓ

(M AEROPORT)   OPTATIVITAT MENCIÓ AEROPORTS

(M DOB. MEN)    OPTATIVITAT AERONAVEGACIÓ - AEROPORTS

 

  • Què he de fer si vull canviar de menció (des d'Aeronavegació cap a Aeroports o des d'Aeroports cap a Aeronavegació), si estic a 1 menció (Aeronavegació o Aeroports) i decideixo que vull cursar la doble menció (Aeronavegació + Aeroports) o si estic a la doble menció (Aeronavegació + Aeroports) i decideixo que només vull cursar 1 menció (Aeronavegació o Aeroports)?

Si ja has triat menció i vols canviar l' opció triada caldrà que durant el termini establert per sol·licitar excepcions a la matrícula que pots consultar al calendari EETAC no nous - Calendari de MATRÍCULA per a estudiants de Graus emplenis la SOL·LICITUD DE CANVI DE MENCIÓ i l’adjuntis en un tiquet DEMANA OSD triant les opcions:

Tema d’ajuda: “Accés

Tràmit: “Altres

Descripció: [Sol·licitud de canvi de menció]

 

  • Si canvio de menció, puc utilitzar les assignatures superades d'una menció com a crèdits optatius comuns?

Si NO completes la 2a menció: les assignatures de la menció incompleta (no escollida) si que es tindran en compte en el còmput dels 30 ECTS d’assignatures optatives comuns.

Si completes la 2a menció (per canvis amb origen Aeronavegació o Aeroports i destí la Doble Menció): hauràs de fer els 30 ECTS d’assignatures optatives comuns.

*Informació exclusiva pels estudiants de la DT (Doble titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica); si NO completes la 2a menció no podràs fer servir les assignatures de la menció incompleta (no escollida) perquè les assignatures que has de cursar a l’itinerari de la doble titulació et fan aconseguir  els 30 crèdits optatius del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials.

 

  • Si finalitzo una menció puc cursar l'altra i titular-me'n de les 2?

Sí, sempre que sol·licitis la segona menció abans de matricular el TFG. Caldrà que ho sol·licitis durant el termini establert per sol·licitar excepcions a la matrícula que pots consultar al calendari EETAC no nous - Calendari de MATRÍCULA per a estudiants de Graus mitjançant un tiquet DEMANA OSD triant les opcions:

Tema d’ajuda: “Accés

Tràmit: “Altres

Descripció: [Sol·licitud per cursar l’altra menció]

 

ATENCIÓ! Recorda que per obtenir la Doble Menció has de cursar les 8 assignatures optatives de menció de la 1a menció + les 8 assignatures optatives de menció de la 2a menció + 30 ECTS optatius d’assignatures optatives comunes.

 

 

  • Puc substituir alguna optativa de menció perquè prefereixo cursar una optativa comú?

No. Les assignatures de menció són optatives però no les pots escollir. Cada menció té definit un llistat de 8 assignatures que cal cursar totes obligatòriament. Pots consultar les assignatures de menció que hauràs de cursar al pla d’estudis publicat a la web de la EETAC.

 

  • Quin és el total de crèdits del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials?

El Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials són 240 crèdits ECTS i si curses les 2 mencions de Sistemes Aeroespacials cursaràs un total de 288 ECTS (240 ECTS + 48 ECTS corresponents a la 2a menció).

 

  • Cóm aconsegueixo els crèdits optatius del Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials?

Al Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials has de cursar un total de 78 ECTS optatius, dels quals 48 ECTS corresponen a les assignatures optatives de menció. Els 30 ECTS restants els aconsegueixes cursant assignatures optatives comuns i/o assignatures optatives  de la menció no escollida. Opcionalment, pots reconèixer 12 ECTS optatius per pràctiques externes i/o reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS optatius per activitats d’extensió universitària.

 

  • Quin és el total de crèdits de la DT amb 1 o 2 mencions?

La Doble titulació de Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica són 367,50 crèdits ECTS i si curses les 2 mencions de Sistemes Aeroespacials cursaràs un total de 415,50 ECTS (367,50 ECTS + 48 ECTS corresponents a la 2a menció)

 

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02