Cooperació


Imatges de projectes realitzats per estudiants i professors del Campus

El Campus, en consonància amb els valors de la UPC de treball envers una societat oberta, justa, sostenible i solidària, aposta pel compromís i el foment de la Cooperació internacional al desenvolupament.
Des de la docència, la recerca i la transferència de tecnologia s'impulsen projectes on participen alumnes, professors,  investigadors i personal d'administració i serveis i es presta suport i assessorament a diverses ONG's i OG's.


Linies d'actuació

Projectes de cooperació

Professorat, PAS i estudiants del campus participen en activitats de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD), en particular des de l’àmbit de l’agronomia i les TIC.

Des de les escoles del campus s’ha treballat, per exemple, per fer arribar connexió a Internet a centres de salut aïllats a Nicaragua, contribuir a la introducció de les TIC a una universitat a Etiòpia, formar tècnics en el cultiu en hivernacles a Zimbabwe, dissenyar una rotació de cultius farratgers al Senegal o planificar un projecte d'aprofitament dels subproductes agropecuaris a Moçambic.


Campanya 07%

La Campanya 0,7% és una acció participativa que persegueix el màxim finançament i la màxima complicitat de tots els estaments universitaris, la institució i la comunitat per tal de recaudar fons que es destinaran a accions de cooperació.
A través de l'adhesió a aquesta campanya en el moment de la matrícula (els estudiants) , a través de la nòmina (el personal) o bé a través dels convenis de cooperació eductiva s'aconsegueixen bona part dels recursos que, un cop sumats a l'aportació institucional, són els que fan possible el programa de cooperació al Campus i a la UPC.

Trobareu mès informació de com adherir-se i dels resultats de la campanya a :


Formació

Els estudis de grau que s'imparteixen en el Campus, treballen un conjunt de competències genèriques vinculades als valor i habilitats de la cooperació al desenvolupament. Sostenibilitat i Compromís social, Treball en equip, Emprenedoria i Innovació i llengües permeten una formació integral de l'estudiants en aquest àmbit. Més informació de cursos.. a: https://www.upc.edu/ccd/ca/formacio-i-sensibilitzacio

Reconeixement de crèdits per activitats solidàries

La normativa dels Graus, recollint l'art 7.1 de l'Estatut de l'Estudiantat, possibilita als estudiants el reconeixement de fins a 6 crèdits ECTS per dedicació a activitats solidàries i de cooperació.
Podeu trobar tota la informació a:Entitats al Campus

Centre de cooperació per al Desenvolupament (CCD)

El CCD té la missió d'impulsar la implicació activa de la UPC en cooperació al desenvolupament i donar suport a la realització d'iniciatives en aquest àmbit per part de tots els membres de la UPC. A més a més desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica. El CCD disposa d'una oficina al Campus:

Campus del Baix Llobregat:
Edifici D4. Despatx 150. Carrer Esteve Terrades, 8. 08860 Castelldefels
93 552 10 36

Telecos sense Fronteres

L'ONG Telecos sense fronteres (TSF) treballa per reducció de la bretxa digital perseguint l'extensió i aprofitament de les tecnologies de la informació amb finalitats socials a tots els racons del planeta.

 

Agricultura per al Desenvolupament

A l'ESAB es desenvolupen activitats de cooperació internacional i de sensibilització sobre la realitat del sud, dins del marc del programa acadèmic d'agricultura per al Desenvolupament