Emergències i Seguretat al Campus

Aspectes a tenir en compte en cas d'evacuació i emergències al Campus del Baix Llobregat

Per incidències, adreceu-vos a:

                                                     Telèfon Emergències UPC: 650 604 703

Centre de Control 24h per a tota la UPC: 689 566 245

 

      Consergeria EETAC. Tel: 93 413 70 00   /    Consergeria EEABB. Tel. 93 552 10 00
                                             Seguretat.Tel: 93 413 72 39                            
COL·LECTIU CONTINGÈNCIA LABORAL CONTINGÈNCIA NO LABORAL
Estudiantat <28 anys -------- Assegurança escolar
MUFACE MUFACE
PDI L
PAS L
PAS F
Becaris/àries UPC
ASEPEYO (MATMPSS) Seguretat Social
Personal empreses externes MATMPSS de l’empresa externa --------

Serveis i prestacions associats

             * Ubicació desfibril·ladors al Campus