Recurs davant del Rector de la UPC

Si vols interposar un recurs davant del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, has de fer el tràmit des de la seu electrònica, https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits, seleccionant la instància al Director/Directora, Degà/Degana per temes acadèmics. 


Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02