Guia per fer la matrícula estudiants de NOU Ingrés

Podeu consultar informació relacionada amb la matrícula (on matricular-se, documentació que cal presentar, formes de pagament, beques i Ajuts.....) pels estudiants que es matriculen per primera vegada a la nostra escola. Amb caràcter general, la matrícula ordinària a la UPC es fa presencialment mitjançant el sistema d'automatrícula per a l'estudiantat de nou ingrés i via Internet per a la resta d'estudiantat. La matrícula mitjançant el sistema d'automatrícula s'ha de formalitzar el dia i l'hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el Centre pot sol·licitar l'autorització escrita de la persona que realitza la matrícula.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.