Reconeixement per activitats d'extensió universitària

Estudiants de Grau

CONSIDERACIONS GENERALS

Es poden reconèixer un màxim de 6 crèdits ECTS (optatius).


Tipus de reconeixements:


A) RECONEIXEMENT PER ACTIVITATS UPC

 

Poden sol·licitar el reconeixement de crèdits per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació aprovades per la UPC, consulta-les al següent enllaç.

 

B) RECONEIXEMENT PER ACTIVITATS DE LES ESCOLES I CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT


En el següent enllaç podreu consultar el catàleg d’activitats proposades per les Escoles i Campus Baix Llobregat.

Com sol·licitar el reconeixement de crèdits? Tipus de reconeixements A) i B)

1. La sol·licitud i inscripció a l'activitat es realitza a la Unitat que organitza l'activitat en el termini i procediment que la Unitat determini.

2. Un cop finalitzada l'activitat, la Unitat organitzadora de l'activitat la introduirà a l'eSecretaria de l'estudiant.

Les activitats susceptibles de ser reconegudes es podran consultar per l'e-Secretaria, a l'apartat "Expedient" apareix el submenú "Activitats" on es reflecteixen totes les activitats d'extensió universitària susceptibles de reconeixement de crèdits optatius que estan pendents de reconèixer. La sol·licitud de reconeixement d'aquestes activitats es podrà fer durant l'última matrícula i des de l'expedient de grau. L'únic requisit serà que et manquin per cursar crèdits optatius suficients com per fer el reconeixement.


3. Quan l'estudiant estigui en disposició de reconèixer a l'apartat "Expedient" apareix el submenú "Reconeixement d'activitats" per on cal sol·licitar el reconeixement que un cop sol·licitat es genera el cobrament dels crèdits reconeguts que apareixen a l'apartat "Pagaments", on es pot abonar mitjançant targeta de crèdit/dèbit, Línea Oberta de "La Caixa", imprimint el document i anar a abonar-lo a la entitat bancària referenciada al document o mitjançant la numeració del codi de barres que apareix al document al següent enllaç.

Els crèdits reconeguts es reflecteixen a l'expedient acadèmic quan s'han abonat.


C) RECONEIXEMENT PER IDIOMES

Aquí trobaràs tota la informació sobre el reconeixement de crèdits en els graus i en el primer i segon cicles.


Com sol·licitar el reconeixement? Tipus de reconeixements C)


Un cop realitzada l'activitat l'estudiant ha d'omplir la sol·licitud de reconeixement de crèdits, i posar un tiquet DEMANA OSD seleccionant les opcions següents:

  • Tema ajuda: Reconeixements/Convalidacions

  • Tràmit: Reconeixement de crèdits per activitats d’extensió universitària (cursos, idiomes, activitats, etc.)

 Cal adjuntar en aquest tiquet tant la sol·licitud com la  documentació acreditativa d'haver realitzat l'activitat.

Un cop rebem la petició ens posarem en contacte amb l’estudiant a través del tiquet.

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02