Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Dobles Titulacions EETAC amb el tràmit d'accés al centre

Informació sobre l'accés, la matrícula i totes les gestions relacionades amb les Dobles Titulacions de l'EETAC. L'accés a aquestes dobles titulacions es tramita directament al centre, un cop s'ha superat la Fase Inicial de la primera titulació.

L'EETAC ofereix la possibilitat de cursar la Doble Titulació de l'àmbit de les Telecomunicacions:

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  -  Enginyeria Telemàtica (Pendent publicació del pla d'estudis a la web EETAC)


Si vols cursar una doble titulació de diferents àmbits (Telecomunicació i Aeronàutica) cal que sol·licitis l'accés a:

 • Preinscripció Universitària. Trobaràs tota la informació d'aquestes Dobles Titulacions amb accés per Preinscripció Universitària al següent enllaç.

Oferta de places:

CURS 2018-2019
2018-1 (1r quadrimestre): 10 places
2018-2 (2on quadrimestre): 10 places

Requisits d'accés:

 • Haver superat la fase inicial dels seus estudis de grau d'origen.
 • La nota d’accés de l’estudiant a la titulació d'origen haurà de superar la nota de tall que va tenir aquesta segona titulació en l’any que l’estudiant va accedir a la universitat

 

Procediment d'accés


Un cop superada la Fase Inicial als estudis de Telecomunicacions Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Sistemes de Telecomunicació - Telemàtica, l'estudiant/a es trobarà a la següent matrícula la possibilitat de triar la Doble Titulació, directament a l'aplicatiu de matrícula sense fer cap altre tràmit.

 

Caldrà que presentis la següent SOL·LICITUD a l'Oficina Oberta durant el període establert a l'apartat calendari d'aquesta web, només en els 2 casos següents:

 • Si vas superar la Fase Selectiva/Fase Inicial dels teus estudis (Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Grau en Enginyeria Telemàtica) abans del 2015-2 (Juny/Juliol 2016),
 • Si no vas escollir la Doble Titulació a la teva primera matrícula després de superar la Fase Inicial

Resolució de les sol·licituds:

En el cas de que la sol·licitud sigui acceptada, a partir de la data de resolució trobaràs a la e-secretaria l'expedient de la Doble Titulació obert. En el cas de que la sol·licitud sigui denegada, publicarem en aquesta mateixa prestació la resolució motivada dels estudiants exclosos.

Calendari:

Consulta Calendari d'accés i matrícula d'estudiants a les dobles titulacions (Accés centre) on trobaràs les dates clau d'aquest procés.

Procediment de gestió i matrícula:

Quan l'estudiant accedeixi a la Doble Titulació s'obrirà un expedient de gestió, on l'estudiant realitzarà totes les matrícules de les assignatures a cursar de les 2 titulacions, així com el Treball de Fi de Grau (TFG) que formalitzarà 2 matrícules, un TFG de cada titulació, tot i que faci un únic projecte interdisciplinar que serveixi per a les dues titulacions.


Aspectes significatius sobre la gestió dels expedients de les Dobles Titulacions:

 • Als Graus de Telecomunicacions les pràctiques curriculars són obligatòries és per això que cal que les Pràctiques Externes que realitzis tinguin correspondència al Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i al Grau en Enginyeria Telemàtica.
 • Com saps, cal aconseguir la competència genèrica en 3a llengua per poder obtenir un títol de grau. Atès que la competència genèrica en tercera llengua va associada a l'estudiant i no a la titulació, només caldrà que l'acreditis un cop.
 • Les activitats d'extensió universitària que donen dret al reconeixement de crèdits optatius  serveixen per a reconèixer crèdits a les dues titulacions. Una mateixa activitat dóna dret a reconèixer crèdits a cada una de les dues titulacions.
 • Els programes de mobilitat que l'estudiant d'una doble titulació realitzi poden donar dret al reconeixement d'assignatures a les 2 titulacions, d’acord amb allò establert al precompromís de mobilitat.
 • L'estudiant d'una doble titulació pot gaudir de beca  del MEC en les dues titulacions, si la convocatoria de beques ho autoritza i l'estudiant compleix els requisits establerts en aquesta convocatoria. Si els estudiants tenen dubtes sobre la gestió de les beques poden adreçar les seves consultes a la següent adreça d'internet:  https://demana.upc.edu/sga/ , seleccionanat el tema d'adjuda "BEQUES".
 • En el moment de matricular el treball de fi de grau, hauràs de fer la matrícula del TFG de cada titulació, tot i que facis un únic projecte interdisciplinar que et serveixi per a les dues titulacions.
 • Quan finalitzis els teus estudis de Doble titulació hauràs de tramitar dos títols i, per tant,  abonar les taxes associades al tràmit de cada sol·licitud de títol.
 • Si reconeixes/convalides crèdits per altres estudis universitaris cal que tinguis en compte que hauràs de cursar un mínim de 60 ECTS a cada titulació, requisit indispensable per obtenir el títol.

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02