Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / ESAB / Accés als Estudis / Adaptació per Extinció dels estudis / Adaptació des dels Graus en Enginyeria Agrícola / Enginyeria Agroambiental i del Paisatge al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Adaptació des dels Graus en Enginyeria Agrícola / Enginyeria Agroambiental i del Paisatge al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Per a estudiants que cursen Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i del Paisatge.

 

El curs  2018-2019 comença l’extinció dels Graus:

- Grau en Enginyeria Agrícola

- Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge


El curs 2018-2019 també comença a impartir-se el nou Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques (menció Agropecuària i menció Hortofructicultura i Jardineria)  que substitueix els dos Graus que s’extingeixen. Si vols informació detallada sobre aquests nous estudis pots consultar la web de l'ESAB Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques.


Si estàs cursant un dels dos Graus que s’extingeixen caldrà que valoris  la conveniència d’adaptar-te o no al nou grau. Per fer aquesta valoració caldrà que tinguis molt en compte que un cop adaptat al nou Grau no podràs fer els exàmens per extinció de Docència del Grau que abandones, hauràs de cursar amb docència les assignatures equivalents del nou Grau, per tant llegeix amb molta cura la següent informació:

- Programació de la posada en marxa de la docència del nou estudi i Extinció de la docència dels plans d’estudis que s'extingeixen:

Consulta la Planificació Adaptació al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

IMPORTANT: El Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, nou al curs 2018-2019, inicia la seva implantació al quadrimestre 2018-1 amb el 1er Q i 3er Q i al quadrimestre 2018-2 amb el 2on Q i 4art Q, cal que ho tinguis en compte quan decideixis adaptar-te perquè si a conseqüència de l’adaptació de les assignatures que ja tens superades equipares la totalitat o la majoria de les assignatures que s'han implantat fins a aquell moment no podràs cursar cap assignatura i hauràs d'esperar fins el quadrimestre en que es començaran a impartir les assignatures que tu necessites cursar.

 - Calendari d’exàmens per extinció de docència: Un cop no s’imparteixi docència s’efectuaran dues convocatòries d’exàmens en els dos cursos acadèmics següents. Per tant un estudiant que té assignatures pendents de superar d’un quadrimestre ja extingit pot optar per intentar superar l’assignatura mitjançant un examen sense assistir a classe. Els exàmens per extinció de docència es publicaran conjuntament amb els horaris del quadrimestre i coincidiran amb la setmana d’exàmens finals.

Data límit de lectura del TFG

del Grau en Enginyeria Agrícola i del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge:

31/10/2023

 - Taula d’adaptació d’assignatures entre el Grau que s’extingeix i el nou Grau: mitjançant aquestes taules els estudiants podran saber quines assignatures tenen superades al nou Grau a partir de les assignatures que havien superat en els Graus que s'extingeixen.

Taula d’adaptació del Grau en Enginyeria Agrícola cap al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Taula d’adaptació del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge cap al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques


- Condicions Acadèmiques de l'adaptació:

* Detall del procés d’adaptació segons la qualificació de les assignatures a l'expedient d'origen i d'acord amb les equivalències establertes a la Taula d'adaptació corresponent:

Assignatures superades (nota entre 5 i 10): s’equiparen a l'expedient de destí.

Assignatures compensables (nota entre 4 i 4,9 ): s’equiparen a l'expedient de destí directament si s’aplica una regla d’equivalència 1x1 mantenint la mateixa nota o s’aplica la mitjana ponderada si s’aplica una regla d’equivalència 2x1.

Exemple regla 2x1 on les notes d’origen són 4,8 CO  i 6,1 Aprovat,  la nota de l’assignatura equiparada a l’expedient de destí és 5,4 Aprovat.

Assignatures suspeses (nota inferior a 4): NO s’equiparen a l'expedient de destí ni es fan servir en regles d’equivalència 2x1.

Exemple regla 2x1 on les notes d’origen són 2 Suspesa i 8 Notable, no s’equipara cap assignatura a l’expedient de destí però l’assignatura superada en origen amb 8 Notable es traspassa com a assignatura Optativa a l’expedient de destí.

* Normativa de permanència, 1er any: els crèdits adaptats es tenen en compte per la permanència de 1er any acadèmic.

* Normativa de permanència, Fase Inicial:

Si t'adaptes i a l’expedient de destí, després del procés d’adaptació, no superes la Fase Inicial, tornes a estar subjecte a la Normativa de Permanència pel que fa a la Fase Inicial (cal que la superis en 4 quadrimestres a Temps Complet o 8 quadrimestres a Temps Parcial).

- Condicions Econòmiques de l'adaptació:

* L'adaptació és un tràmit que NO te taxa econòmica associada i les assignatures adaptades a l'expedient de destí es traspassen sense cost econòmic associat.

* Si les assignatures adaptades amb una nota entre 4 i 4,9 no es superen per avaluació curricular als estudis de destí i cal tornar-les a matricular, es matricularan en 1a convocatòria sense recàrrec econòmic.


Si després d’haver revisat tots aquests documents tens dubtes i necessites orientació per decidir si t’adaptes o no al nou Grau, pots enviar un correu electrònic al cap d’estudis de l’ESAB:
xavier.fabregas@upc.edu

 

  • SOL·LICITUD

Si després d’haver revisat tots aquests documents has decidit adaptar-te al nou Grau CAL QUE ET CONNECTIS a le-secretaria i que tramitis telemàticament la teva sol·licitud des de:

Instàncies > Sol·licitud > SOL·LICITUD D’ADAPTACIÓ A GRAU

 

El seguiment de la sol·licitud també es fa a través de la e-secretaria a l’apartat:

Instàncies > Les meves instàncies            [Pestanya “Expedient”]

Quan la sol·licitud es resolt apareix en “Estat” “Resolta”. Si cliquem sobre la sol·licitud ens apareixerà el detall:

Resolució: Concedida o Denegada

Descripció resolució: Les instruccions per la matrícula al nou grau o el motiu de la denegació

 

  • TERMINI

Consulta ESAB - Calendari d'adaptació i matrícula de l'estudiantat que sol·licita l'adaptació al Grau

on trobaràs les dates clau d'aquest procés.

RECORDA: Només podràs sol·licitar l’adaptació durant el període habilitat per fer-ho.

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02