Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EEABB / Altres Tràmits / Competència genèrica en tercera llengua als Graus

Competència genèrica en tercera llengua als Graus

 

El marc UPC per a les titulacions de Grau estableix l’obligatorietat de demostrar la competència en una tercera llengua, preferiblement l’anglès, per obtenir el títol de Grau. Tot seguit us facilitem els mecanismes que els estudiants UPC tenen al seu abast per acreditar aquesta competència.

 

IMPORTANT Acreditar l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua és un requisit indispensable per l'expedició del títol de grau.


A la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC, s'estableixen les condicions i el procediment per l'assoliment de la competència genèrica de la tercera llengua.Si has accedit a la universitat abans del curs 2018-2019 NOVETAT

Per acreditar la competència genèrica en 3a llengua pots utilitzar qualsevol de les opcions següents:

 • Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.
 • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.
 • Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa.
 • Haver reconegut les pràctiques externes curriculars per un conveni de cooperació educativa realitzat a un país estranger on l'idioma oficial no sigui el castellà o el català.


Si accedeixes a la universitat a partir del curs 2018-2019 per les vies d’accés 0-PAU o 4-CFGS únicament pots assolir la competència en tercera llengua a la UPC acreditant el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa.

   

  Els estudiants que accedeixin a la universitat a partir del curs 2018-2019 per la resta de vies (2-Titulats, 7-PAU amb carrera començada, 8-CFGS amb carrera començada, 9-Més grans de 25 anys, ...) disposen de les 4 vies per a l’assoliment de la competència en tercera llengua a la UPC.


  Tràmits a realitzar segons l'opció:

  • Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.

   No has de fer cap tràmit.

  • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.

  Caldrà que a la inscripció del TFG es consigni que l'idioma serà l'Anglès i tant la redacció del TFG com la defensa pública haurà de ser en aquest idioma.

  •  Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.

  Caldrà realitzar una estada en una universitat estrangera dins d'un programa de mobilitat on l'idioma d'impartició de la docència correspongui a un dels idiomes que el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC reconeix com a 3ª llengua.

  • Acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior.

  La UPC reconeix els certificats, obtinguts per la superació dels cursos i per la superació d'exàmens específics, corresponents al nivell B2.2 i superiors, continguts a la Taula de certificats de la UPC que pots consultar a la web del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.


  Per assolir la competència de la 3ª llengua per mitjà de certificat hauràs d'omplir la sol·licitud i posar un tiquet DEMANA OSD seleccionant les opcions:

  • Tema ajuda: Tràmits

  • Tràmit: Acreditació competència genèrica en 3a llengua.

  Cal adjuntar en aquest tiquet tant la sol·licitud com la  documentació acreditativa.Un cop rebem la petició ens posarem en contacte amb l’estudiant a través del tiquet.

  Els certificats han d’incloure la identificació de l’organisme o escola (que ha de figurar en la taula de la UPC), el nom del curs, el nivell del MECR, l’especificació que s’ha superat l’avaluació, el nombre d’hores, el percentatge d’assistència i les dates de realització del curs.

  • Pràctiques externes curriculars per un conveni de cooperació educativa realitzat a un país estranger on l'idioma oficial no sigui el castellà o el català .

  Caldrà haver reconegut les pràctiques externes curriculars prèviament a la sol·licitud de l'assoliment de la competència en 3a llengua.

   

   

  Encara que no s'estableix cap termini per presentar la documentació has de tenir en compte que el procediment intern per tal de reflectir l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua al teu expedient acadèmic requereix d'un mínim de 3 dies hàbils.

  Informació addicional:

  Convocatòria d’ajuts de la Generalitat adreçats als estudiants de grau perquè assoleixin el nivell B2 d’una tercera llengua.


  Trobaràs tota la informació al portal Idiomes a la UPC: https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/ajutsparla3

  Oficina responsable:

  Oficina de Suport a la Docència

  DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
  Telèfon: 93 552 35 02