Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EEABB / Altres Tràmits / Competència genèrica en tercera llengua als Graus

Competència genèrica en tercera llengua als Graus

 

El marc UPC per a les titulacions de Grau estableix l’obligatorietat de demostrar la competència en una tercera llengua, preferiblement l’anglès, per obtenir el títol de Grau. Tens tota la informació en aquest enllaç.

A la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC, (article 3.3. Assoliment de la competència transversal en una tercera llengua als estudis de grau), s'estableixen les condicions i el procediment per l'assoliment de la competència genèrica de la tercera llengua.

IMPORTANT Acreditar l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua és un requisit indispensable per l'expedició del títol de grau.

 

Per acreditar la competència genèrica en 3a llengua pots utilitzar qualsevol de les opcions següents:

 

1.- La UPC reconeix els certificats, obtinguts per la superació dels cursos i per la superació d'exàmens específics, corresponents al nivell B2.2 i superiors, continguts a la Taula de certificats de la UPC que pots consultar a la web del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Si disposes del certificat de nivell B2.2 o superiorpodràs fer la sol·licitud d'acreditació de la competència genèrica en tercera llengua a través de la Seu Electrònica de la UPC, triant : "Sol·licitud d'acreditació de la tercera llengua" i indicant el centre "EEABB".  Caldrà adjuntar el teu certificat/títol de nivell B2.2 o superior.

Tant aviat com es gestioni la teva sol·licitud es reflectirà al teu expedient acadèmic l'assoliment de la competència en tercera llengua i ens posarem en contacte amb tu.

Els certificats han d’incloure la identificació de l’organisme o escola (que ha de figurar en la taula de la UPC), el nom del curs, el nivell del MECR, l’especificació que s’ha superat l’avaluació, el nombre d’hores, el percentatge d’assistència i les dates de realització del curs.

 

 2.-Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.

Caldrà que a la inscripció del TFG es consigni que l'idioma serà l'Anglès i tant la redacció del TFG com la defensa pública haurà de ser en aquest idioma.

 

 3. - Obtenir com a mínim 9 ECTS corresponents a una o a la combinació de més d’una de les opcions següents:

Cursar assignatures d’estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès, en què l’estudiant ha d’haver utilitzat oralment i per escrit aquesta llengua.

Fer una estada en una universitat o empresa a l’estranger en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua.

Cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de l’itinerari de llengües i comunicació, centrades en l’aprenentatge dels idiomes alemany, anglès, francès o italià. Aquestes activitats han d’estar reconegudes a l’expedient de grau corresponent. D’acord amb el que estableix la normativa sobre activitats amb reconeixement de crèdits, es poden obtenir fins a un màxim de 6 ECTS. Hi ha les opcions següents:

  • Cursos d’idiomes (alemany, anglès, francès o italià) de tots els nivells del MECR, la superació dels quals s’acredita amb els certificats reconeguts pel CIC, corresponents a les universitats catalanes (vegeu també Idiomes UPC) i l’Escola Oficial d’Idiomes. Cada 10 hores, 1 ECTS. Consulta l'oferta de cursos i els ajuts per a cursos i exàmens.

  • Exàmens d’acreditació de coneixements (alemany, anglès, francès o italià), la superació dels quals s’acredita amb els certificats de tots els nivells del MECR reconeguts pel CIC i, en el cas dels nivells inferiors al B1, per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES). 4 ECTS per certificat. Consulta la Taula de certificats i les convocatòries d'exàmens d'acreditació.

  • Activitats de pràctica i millora del coneixement de l’anglès incloses en l’itinerari de llengües i comunicació, la superació de les quals s’acredita per mitjà de certificats emesos per la UPC o altres universitats, corresponents a activitats de 20 hores, com a mínim, i que inclouen avaluació. Cada 20 hores, 1 ECTS.

 

Encara que no s'estableix cap termini per presentar la documentació has de tenir en compte que el procediment intern per tal de reflectir l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua al teu expedient acadèmic requereix d'un mínim de 3 dies hàbils.

 

Per més informació posa un tiquet  DEMANA OSD seleccionant les opcions:

Tema ajuda: Tràmits
Tràmit: Acreditació competència genèrica en 3a llengua.

 

Informació addicional:

Convocatòria d’ajuts de la Generalitat adreçats als estudiants de grau perquè assoleixin el nivell B2 d’una tercera llengua.


Trobaràs tota la informació al portal Idiomes a la UPC: https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/ajutsparla3

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02