Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

EEABB - Consulta de les qualificacions

EEABB - Consulta les notes obtingudes a les assignatures i a l'avaluació curricular.

Consulta les qualificacions obtingudes a les assignatures

Les estudiantes i els estudiants poden consultar les qualificacions obtingudes a les assignatures des de la plana principal del Netarea i també des de l'apartat EXPEDIENT --> Documentació de l'e-secretaria

La qualificació final és la nota definitiva que es guarda a l'expedient de les estudiantes i dels estudiants un cop han passat les Comissions d'Avaluació, per això és important tenir en compte que la nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de les comissions d'avaluació curricular.


Revisió en primera instància dels actes d’avaluació

L’estudiant/a s'ha d’adreçar directament, al professor o la professora responsable de l'assignatura, per sol.licitar-li la revisió de la nota final de l'assignatura.


Reclamacions contra resolucions dels professors o professores responsables de les assignatures

L’estudiant ha de presentar una sol·licitud raonada de revisió al director o directora del centre, en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de publicació de les qualificacions que són objecte de reclamació. Per fer la sol.licitud de revisió de notes l'estudiant ha d'accedir a la Seu Electrònica i fer una instància adreçada al Director/a, degà/na.


Reclamacions contra les resolucions del director o directora del centre docent

Qualsevol reclamació contra les resolucions sobre qualificacions o reconeixements de crèdits emeses pel director o directora d’un centre docent s’ha d’adreçar al rector o rectora mitjançant un recurs, que s’ha d’interposar en un termini màxim d’un mes a partir del dia següent de la recepció de la resolució corresponent. El recurs d'alçada, també s'ha de tramitar des de la  Seu Electrònica i fer un  "Recurs al Rector per temes recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC".


Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)

IMPORTANT: L'estudiant que compleix els criteris automàtics d'avaluació curricular NO ha de fer cap gestió per compensar les assignatures avaluades amb una nota entre 4 i 4,9.

Si no compleixes els criteris automàtics d'avaluació curricular i vols que la Comissió d'Avaluació Curricular tingui en compte informació específica sobre el teu cas, en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud de "Tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació". Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que vinguis a lliurar-la a l'Oficina Oberta. També ens la pots fer arribar mitjançant un tiquet al DEMANA OSD(obriu en una finestra nova)

Si vols més informació sobre la sol.licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació curricular entra en el següent enllaç:

Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació Curricular (CAC)


Paràmetre de rendiment dels estudiants de Grau que ja han superat la Fase Inicial dels estudis

Els estudiants de grau cal que consultin la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA)(obriu en una finestra nova),(Consulta la Normativa Acadèmica que correspon a l'any acadèmic en curs) en el seu punt 5.8 "Rendiment mínim un cop superats els crèdits de la fase inicial establerts pel centre docent"

Els estudiants i les estudiantes afectats per aquesta Normativa de Permanència trobaran al final del seu expedient acadèmic una incidència amb el text: PERMANÈNCIA - ASSIGNACIÓ DE TUTOR, caldrà doncs que es posin en contacte amb el seu tutor per tal de planificar la matrícula del proper quadrimestre.

El nom del tutor el podreu consultar mitjançant la plana principal del Netarea(obriu en una finestra nova). Ell orientarà i controlarà la matrícula dels estudiants i en farà un seguiment del seu rendiment.

Els estudiants a qui els resti 60 crèdits o menys per acabar els seus estudis se'ls deixarà de calcular el paràmetre alfa.

 

Normativa de referència per als estudis de Grau

Criteris Avaluació Curricular FI

Criteris d'Avaluació Curricular Bloc 1
Normativa Permanència EEABB Graus
Normativa Avaluació Curricular Graus
Normativa General Avaluació assignatures


 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02