Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EEABB / Avaluació i Permanència / Preguntes Freqüents: Avaluació i Permanència

Preguntes freqüents. Avaluació i Permanència

FAQS tema: Avaluació i Permanència

Com es calcula la mitjana ponderada dels blocs curriculars?

La mitjana ponderada dels blocs curriculars es calcula multiplicant la qualificació de cada assignatura pel nombre de crèdits que l'hi correspon, i dividint pel total de crèdits del bloc curricular.

Les assignatures suspeses també s'inclouen en el càlcul. Per a les assignatures aprovades, es té en compte l'última nota obtinguda. Si l'assignatura està suspesa i en una avaluació anterior vas ser avaluat amb una nota igual o superior a 4, es té en compte la nota més alta (encara que no sigui la de la darrera avaluació).

Per al càlcul de la nota mitjana dels blocs curriculars no es tenen en compte les assignatures convalidades sense nota, cal, per tant, descomptar els crèdits corresponents a aquestes assignatures del total de crèdits del divisor.

Càlcul de les notes mitjanes de l'expedient


Com es calcula la nota mitjana "Només superades"?

La nota mitjana "Només superades" que es pot consultar al final de l'expedient acadèmic es calcula realitzant la mitjana de les notes de les assignatures superades ponderada pels crèdits de les assignatures superades seguint els passos següents:

  1. Multiplicar la nota de cada assignatura superada pel nombre de crèdits de l'assignatura. Si una assignatura s'ha realitzat més d'una vegada, només es té en compte la convocatòria amb la nota igual o superior a 5.

  1. Sumar els productes obtinguts al pas 1.

  1. Sumar els crèdits de totes les assignatures superades. Encara que una assignatura s'hagi realitzat més d'una vegada, només es sumen els crèdtis de l'assignatura una vegada.

  1. Dividir la suma resultant del pas 2 entre la suma resultant del pas 3.

Exemple:     

Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  4
Assignatura A - 6 ECTS (2a convocatòria):  5
Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  7
Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  9

Nota mitjana "Només superades":  (5x6+7x6+9x6) / (6+6+6) = 7


Com es calcula la nota mitjana 'Totes les convocatòries'?

La nota mitjana "Totes les notes" que es pot consultar al final de l'expedient acadèmic es calcula realitzant la mitjana de les notes de les assignatures cursades ponderada pels crèdits de les assignatures cursades seguint els passos següents:

  1. Multiplicar la nota de cada assignatura cursada pel nombre de crèdits de l'assignatura. Si una assignatura s'ha realitzat més d'una vegada, es tenen en compte totes les convocatòries.

  1. Sumar els productes obtinguts al pas 1.

  1. Sumar els crèdits de totes les assignatures cursades. Si una assignatura s'ha realitzat més d'una vegada, es sumen els crèdits tantes vegades com convocatòries s'hagin realitzat.

  1. Dividir la suma resultant del pas 2 entre la suma resultant del pas 3.

Exemple:     

Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  4
Assignatura A - 6 ECTS (2a convocatòria):  5
Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  7
Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  9

Nota mitjana "Totes les notes":  (4x6+5x6+7x6+9x6) / (6+6+6+6) = 6,25

 

Com es calcula la nota mitjana 'Totes les assignatures'?

La nota mitjana "Totes les assignatures" que es pot consultar al final de l'expedient acadèmic es calcula realitzant la mitjana de totes les assignatures superades o no superades en la darrera convocatòria que s'han cursat. 

Exemple:     

Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  6
Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  3,2
Assignatura B - 6 ECTS (2a convocatòria):  3,9
Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  8

Nota mitjana "Totes les assignatures":  (6x6+3,9x6+8x6) / (6+6+6) = 5,96

 

Consideracions generals per al càlcul de les notes mitjanes de l'expedient
  • Només es tenen en compte les assignatures convalidades o reconegudes si tenen nota i els crèdits reconeguts amb nota. És a dir, no es tenen en compte les assignatures convalidades o reconegudes sense nota ni els crèdits reconeguts sense nota.

  • La nota que es té en compte per als càlculs és la que consta a l’expedient després de l’avaluació curricular.

Exemple:     

Assignatura A - 6 ECTS (1a convocatòria):  4
Assignatura A - 6 ECTS (2a convocatòria):  5 (4.8 abans de l'avaluació curricular)
Assignatura B - 6 ECTS (1a convocatòria):  7
Assignatura C - 6 ECTS (1a convocatòria):  9

Nota mitjana "Només superades":  (5x6+7x6+9x6) / (6+6+6) = 7
Nota mitjana "Totes les notes":  (4x6+5x6+7x6+9x6) / (6+6+6+6) = 6,25

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02