Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Beques i Ajuts Econòmics

  Les beques i ajuts a que es poden acollir els estudiants són:

   • Beques d'aprenentatge en unitats UPC: ofereixen a l'estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals de la UPC, com a oportunitat de complementar la seva formació.
   • Beques i ajuts pels estudis de grau, Màster, 1 i 2 cicle: gestionades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de recerca (AGAUR).
   • Beques per idiomes: gestionades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD)
   • Beques i ajuts de mobilitat: Erasmus, seneca,...
   • Altres: amb entitats privades, fundacions, cooperació...


   ACREDITACIÓ COM A CONDICIONAL BECARI (ACREDITACIÓ MATRC)

   PROCEDIMENT MATRC: procediment per a l'obtenció de l'Acreditació de caràcter econòmic per poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics. En cas d'obtenir acreditació positiva l'estudiant es podria matricular com a  becari condicional.

   Per poder gaudir de la matrícula condicional de becari (Acreditació MATRC) cal que consultis el següent link:

   http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts

   L'acreditació com a condicional becari l'hauran de sol.licitar: 
       
   - Els estudiants de secundària de la resta de Comunitats Autònomes, malgrat fossin becaris del MECD.

   - Els estudiants que provinguin de qualsevol universitat (trasllat d'expedients, que inicien el màster havent fet el grau a una altra universitat, etc.) malgrat que haguessin gaudit de beca durant el curs 19/20.

   - Els estudiants de la UPC que no van gaudir de beca durant el curs 19/20.

   - Els estudiants de qualsevol centre de secundària català que no hagués gaudit de beca al curs 19/20.

   BECA EQUITAT

   Procediment EQUITAT: aquest procediment té dos resultats:

    - l'obtenció de l'Acreditació del tram de renda familiar (de caràcter informatiu)

   - i posteriorment, la beca Equitat (implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si escau)

    En el següent link pots consultar el procediment i els requisits per formalitzar la Beca Equitat.

   BECA MECD

   El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport(obriu en una finestra nova) (MECD) concedeix beques de règim general per a estudis universitaris de grau i màsters.

   La convocatòria de beques de règim general del MECD estableix una sèrie de requisits acadèmics, a més d'altres condicionants de renda i patrimoni, que els sol·licitants de la beca han de complir.

   L'import dels ajuts varia en funció d'aquests requisits.

   Tens més informació al respecte en el següent link:

   https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BecaGralMECD(obriu en una finestra nova)

   IMPORTANT: Recordeu  que tot i haver-vos matriculat amb la condició de becari condicional (perquè vau ser becaris el passat curs 2019/2020 o bé perquè heu acreditat mitjançant la credencial AGAUR que compliu els requisits econòmics necessaris) és imprescindible que feu el tràmit de les beques, d’acord amb la informació que trobareu més avall.
   En cas contrari haureu de liquidar l’import íntegre de la matrícula.

     Serveis i Prestacions associats

      

     UPC

      

     Generalitat