Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / ESAB / Matrícula / Matrícula resta d'estudiants (no nous) / Tràmits imprescindibles abans de la formalització de la matrícula

Descomptes, dedicació, forma de pagament

Tràmits imprescindibles abans de la formalització de la matrícula

Descomptes, dedicació, forma de pagament

  • Què he de fer si vull gaudir d'algun descompte a la matrícula?

Si vols que el dia de la matrícula se t'apliqui algun descompte per ser becari, família nombrosa o qualsevol altre, cal que consultis l'apartat "Condicions de matrícula", del menú MATRÍCULA de l'esecretaria i si veus que no hi figura el descompte que vols gaudir has de venir a l'Oficina Oberta a presentar el document acreditatiu corresponent. Si vols saber quines situacions donen dret a descompte a la matrícula consulta  aquest enllaç -->reduccions matrícula.


IMPORTANT: Si vols matricular-te amb la condició de becari, per no haver de pagar l'import de la matrícula, recorda que cal que tramitis l'Acreditació de caràcter econòmic (al febrer només poden tramitar aquesta acreditació els estudiants de nou accés)

Els estudiants que el curs anterior van tenir una credencial de becari del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de la convocatòria General, tant si cursaven estudis universitaris com si cursaven altres estudis postobligatoris i superiors no universitaris (batxillerat, cicles formatius, etc.) no hauran de tramitar aquesta acreditació econòmica.

Tot i que acrediteu que compliu els requisits econòmics (mitjançant aquesta acreditació o mitjançant el fet que el curs passat vau gaudir d'una beca) caldrà també que compliu els requisits generals i acadèmics per poder-vos matricular com a becari/becària condicional.

Tot seguit us facilitem l'enllaç amb tota la informació necessària i les instruccions per a fer el tràmit de l'acreditació econòmica en la web de la UPC (http://www.upc.edu/aprendre/beques-ajuts/beca equitat)

Termini per sol·licitar un descompte a la matrícula:

Si vols sol·licitar un descompte a la matrícula caldrà que presentis la documentació acreditativa necessària a l'Oficina Oberta com a màxim un dia abans de la matrícula. (Degut a l'emergència sanitària, aquest punt està pendent de concretar).

Si no presentes la documentació necessària abans de la data indicada, hauràs de formalitzar la matrícula sense el descompte. En aquest cas caldrà que et personis a l'Oficina Oberta i presentis una sol·licitud de devolució de preus públics, a partir del dia d'inici de les classes, juntament amb la documentació acreditativa del dret al descompte. Aquesta sol·licitud es tramitarà al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC, que és qui resol aquestes instàncies.

 

  • Què he de fer si vull domiciliar o fraccionar el pagament de la matrícula?

Consulta la informació relacionada amb el compte bancari a -->PAGAMENT MATRÍCULA


  • Què he de fer si vull sol·licitar o mantenir la modalitat de dedicació als estudis ?

Els estudiants que tenien dedicació parcial a la passada matrícula mantenen aquesta condició i NO HAN de fer cap tràmit, sempre que es matriculin cada quadrimestre.

IMPORTANT--> Els estudiants que han demanat una beca no poden modificar la modalitat escollida durant el quadrimestre en curs ni el següent, si la matrícula és quadrimestral, o durant tot l'any acadèmic, si la matrícula és anual.


Si vols sol·licitar la "Dedicació parcial" perquè no la tenies a la passada matrícula o bé vols deixar de ser-ho cal que segueixis aquest procediment:

CAL CONNECTAR-SE A LA SEGÜENT ADREÇA D'INTERNET apartat TRÀMITS-->Permanència
L'opció només serà visible durant el termini corresponent.

Termini per sol·licitar canvi en la modalitat de dedicació als estudis:

Pots consultar el termini en els següents calendaris:

ESAB --> Calendari de MATRÍCULA d'estudiants no nous .

 

La resolució a la teva sol·licitud la podràs consultar just abans de la matrícula a la mateixa adreça d'Internet que has fet servir per tramitar la sol·licitud.


 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02