Tràmits posteriors al procés de matrícula

Consulta com tramitar un canvi de grup, una sol·licitud de modificació de mat´ricula o una baixa acadèmica d'assignatures

Sol·licitud de canvi de grup:Tipus

En què consisteix

Qui resol

Requisits

On tramitar-ho

 

Intercanvi de grup


Permet modificar la teva matrícula intercanviant el grup d’una assignatura amb un altre estudiant

Automàticament

Acceptació per part de l’altre estudiant

E-secretaria -->TRÀMITS -->Relacionats amb la Matrícula -->Intercanvi de grup

El Cap d'estudis no es mirarà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui la necessitat del canvi.

Canvi de grup al Cap d’Estudis

Pots sol·licitar un canvi de grup de les assignatures matriculades i que no disposin de places lliures

Cap d’estudis

Documentació acreditativa

E-secretaria -->TRÀMITS -->Relacionats amb la Matrícula --> Canvi de grup

Sol·licitud de modificació de matrícula:

Per tramitar una sol·licitud de modificació de matrícula CAL QUE ET CONNECTIS A LA SEGÜENT ADREÇA D'INTERNET i que tramitis telemàticament la teva sol·licitud des de TRÀMITS --> Relacionats amb la Matrícula --> Modificació de matrícula (si des d'aquesta opció no pots seleccionar l'assignatura que vols afegir a la teva matrícula fes-ho des de l'opció "Poder matricular assig.").


Si la teva sol·licitud ha estat resolta com "ACCEPTADA" serà modificada d’ofici. La nova matrícula la trobaràs a l’e-secretaria dintre del termini "Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA acceptada" que trobaràs al calendari Matrícula d'estudiants no nous . És molt important que comprovis el camp d'observacions de la resolució de la teva sol·licitud per veure si hi ha cap gestió addicional.

Sol·licitud de baixa acadèmica:


En la normativa acadèmica de graus, en el seu apartat 2.7 Modificacions de matricula estableix: "Els estudiants i estudiantes tenen fins a quatre setmanes des de l'inici del quadrimestre/curs acadèmic per sol·licitar la baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta el retorn de l'import de la matrícula i que en cap cas pot ser d’assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa."

Per tramitar una sol·licitud de baixa acadèmica CAL QUE ET CONNECTIS A LA SEGÜENT ADREÇA D'INTERNET i que tramitis telemàticament la teva sol·licitud des de TRÀMITS --> Relacionats amb la Matrícula --> Treure assignatures matrícula.

Si la teva sol·licitud ha estat resolta com "ACCEPTADA" serà modificada d’ofici. La nova matrícula la trobaràs a l’e-secretaria dintre del termini "Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES" que trobaràs al calendari Matrícula d'estudiants no nous . És molt important que comprovis el camp d'observacions de la resolució de la teva sol·licitud per veure si hi ha cap gestió addicional.

En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de baixa acadèmica d’assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.


Termini:

Cerca les dates de totes aquestes sol·licituds i la data de publicació de la resolució al Calendari de MATRÍCULA d'estudiants no nous.
La resolució a la teva sol·licitud la podràs consultar a la mateixa adreça d'Internet que has fet servir per tramitar la sol·licitud

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02