Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Mencions del Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EEABB / Matrícula / Mencions del Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Mencions del Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Atenció: les mencions no es podran cursar fins el curs 2019-2020


Quan podré matricular les optatives de menció?

He de tenir almenys 60 crèdits aprovats i escolliré especialitat a la primera finestra de matrícula.

Què he de fer per escollir menció?

Un cop superats 60 crèdits, en el moment de la matrícula podràs triar entre les següents opcions:

(M PA)   MENCIÓ PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

(M HIJ)   MENCIÓ HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA

(M DOB. MEN)    DOBLE MENCIÓ PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA + HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA

 

Què he de fer si vull canviar de menció (Producció Agropecuària / Hortofructicultura i Jardineria / Doble menció Producció Agropecuària + Hortofructicultura i Jardineria)?

Si ja has triat menció i vols canviar l'opció triada caldrà que durant el termini establert per sol·licitar excepcions a la matrícula que pots consultar als calendaris de matrícula als Graus i Màsters EEABB -> Matrícula d'Estudiants No Nous (graus) emplenis la SOL·LICITUD DE CANVI DE MENCIÓ i l’adjuntis en un tiquet DEMANA OSD triant les opcions:

Tema d’ajuda: “Accés

Tràmit: “Altres

Descripció: [Sol·licitud de canvi de menció]

 

Si canvio de menció, puc utilitzar les assignatures superades d'una menció com a crèdits optatius comuns?

Si. Les assignatures de la menció no escollida es poden tenir en compte com a assignatures optatives comuns.

 

Si finalitzo una menció puc cursar l'altra i titular-me'n de les 2?

Sí, sempre que sol·licitis la segona menció abans de matricular el TFG. Caldrà que ho sol·licitis durant el termini establert per sol·licitar excepcions a la matrícula que pots consultar als calendaris de matrícula als Graus i Màsters EEABB -> Matrícula d'Estudiants No Nous (graus) mitjançant un tiquet DEMANA OSD triant les opcions:

Tema d’ajuda: “Accés

Tràmit: “Altres

Descripció: [Sol·licitud per cursar l’altra menció]


Puc substituir alguna optativa de menció perquè prefereixo cursar una optativa comú?

No. Les assignatures de menció són optatives però no les pots escollir. Cada menció té definit un llistat de 5 assignatures que cal cursar totes obligatòriament. Pots consultar les assignatures de menció que hauràs de cursar al pla d’estudis publicat a la web de la EEABB.

 

Quin és el total de crèdits del Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques?

El Grau en Enginyeria de de Ciències Agronòmiques curses:

Si curses 1 menció 240 crèdits ECTS (174 ECTS assignatures troncals i obligatòries + 18 ECTS optatius d’assignatures optatives comuns o d’assignatures optatives de la menció no escollida on s’inclouen les activitats d’extensió universitària/mobilitat [màx. 6 ECTS] + 30 ECTS assignatures optatives de menció + 18 ECTS TFG)

Si curses les 2 mencions cursaràs un total de 252 ECTS (174 ECTS assignatures troncals i obligatòries + 30 ECTS assignatures optatives de menció 1 + 30 ECTS assignatures optatives de menció 2 + 18 ECTS TFG). NO es cursen els 18 ECTS optatius d’assignatures optatives comuns on s’inclouen les activitats d’extensió universitària/mobilitat [màx. 6 ECTS])

 

Cóm aconsegueixo els crèdits optatius del Grau en Enginyeria de de Ciències Agronòmiques?

Al Grau en Enginyeria de de Ciències Agronòmiques has de cursar un total de 48 ECTS optatius, dels quals 30 ECTS corresponen a les assignatures optatives de menció. Els 18 ECTS restants els pots aconseguir amb alguna de les següents opcions:

a) cursar assignatures optatives comuns o assignatures optatives de la menció no escollida amb un pes total de 18 ECTS

b) cursar assignatures optatives comuns o assignatures optatives de la menció no escollida amb un pes total de 6 ECTS + 12 ECTS de Pràctiques Externes

c) cursar assignatures optatives comuns o assignatures optatives de la menció no escollida amb un pes total de 12 ECTS + reconèixer 6 ECTS per activitats d’extensió universitària/mobilitat

d) 12 ECTS de Pràctiques Externes + reconèixer 6 ECTS per activitats d’extensió universitària/mobilitat

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02