Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / ESAB / Matrícula / Normativa Renúncia a la matrícula

Normativa Renúncia a la matrícula

NORMATIVA RENÚNCIA

A l’article 2.6 “Renúncia a la matrícula”, de la Normativa Acadèmica de Grau curs acadèmic 2019/2020 estableix el següent:

''Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.
En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.
Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la sol·licitud. El termini màxim per mantenir la plaça el regula l’article 2.3 d’aquesta normativa.
El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.
A l’efecte de l’expedient de l’estudiant, el centre pot fer la baixa acadèmica de les assignatures recollida a l’apartat 2.7 d’aquesta normativa. Si la matrícula inclou assignatures reconegudes i la renúncia a la matrícula implica el tancament de l’expedient, el centre també ha de fer la baixa dels reconeixements.''


TERMINI

D'acord al termini establert al calendari acadèmic de la UPC:

 • Quadrimestre tardor: Fins el 31 d’octubre de 2019.
 • Quadrimestre primavera: Fins el 31 de març de 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Pel motiu de l'emergència sanitària COVID-19, s'amplia el termini de renúncia a la matricula:

- fins el 30 d'abril de 2020 (quadrimestre primavera 2020).

(Resolució 640/2020 Ampliació el termini per sol·licitar la renúncia o modificació de la matrícula del 2nQ 20)

Heu d'adreçar les sol.licituds mitjançant tiquet DEMANA https://demana.upc.edu/osdcbl/login.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOL.LICITUD RENÚNCIA

La sol.licitud de renúncia es pot presentar:

  A. Presencial en l’oficina oberta.

  L’estudiant pot iniciar el tràmit de renúncia a la matrícula en l’oficina oberta:


  B. En el cas que no pugui personar-se en l’oficina oberta pot iniciar el tràmit un tercer:

   

  C. Correu certificat:

  La sol·licitud es pot presentar a qualsevol oficina de correus i adreçar-lo a l’adreça de l’oficina oberta, per correu certificat.

  En aquest cas es presenta la sol·licitud en sobre obert, per tal de ser datada i segellada pel funcionari de correus abans de la seva certificació.         

  • Sol·licitud de renúncia a la matrícula original signada per l’estudiant.
  • Documentació que justifiqui el motiu de la renúncia.

   

  D. Registre electrònic:

  Es pot presentar la sol·licitud de renúncia pel registre electrònic: 

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits-i-serveis/cataleg-de-serveis-i-tramits

  (Heu de seleccionar l'opció 'instància genèrica' i annexar la sol.licitud de renúncia i la documentació que justifiqui la renúncia). 

   

  Oficina responsable:

  Oficina de Suport a la Docència

  DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
  Telèfon: 93 552 35 02